ต้อนรับทูตจากสำนักงานเศษรฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย และคณะผู้แทนจากมหาวิทยาลัยในสาธารณรัฐประชาชนจีน (ไต้หวัน)

ศาสตราจารย์ ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล รองศาสตราจารย์ โรม จิรานุกรม และรองศาสตราจารย์ นพ.อำนาจ อยู่สุข รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต้อนรับ Dr. Chen-Yuan Tung ทูตจากสำนักงานเศษรฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย และคณะผู้แทนจากมหาวิทยาลัยในสาธารณรัฐประชาชนจีน (ไต้หวัน) ในโอกาสที่มาเยี่ยมเยือนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และแนะนำสถาบันการศึกษาไต้หวัน ห้องประชุม ..ปิ่น มาลากุล อาคารยุทธศาสตร์ สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา, สังคม
คำค้น: , , , , ,