จังหวัดเชียงใหม่ จัดงานวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2562 เพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาเยาวชน และการมีส่วนร่วมของเยาวชน

นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการวันเยาวชนแห่งชาติ จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2562 “กิ๋นอ้อผญ๋า ปลุกปั๋ญญาเยาวชน เพื่อจิตอาสาพัฒนาชุมชนหื้อยั่งยืนโดยมีหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เด็กและเยาวชนในจังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วมโครงการกว่า 350 คน พุทธสถานเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่ โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ กำหนดจัดโครงการนี้ขึ้น เพื่อให้หน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และทุกภาคส่วน ที่เกี่ยวข้องกับเยาวชน ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาเยาวชน และให้เยาวชนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม เพื่อพัฒนาตนเอง และสร้างสรรค์กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม ซึ่งภายในงานได้มีการมอบเกียรติบัตรให้กับเยาวชนที่เข้าร่วมการประกวดเรียงความ ในหัวข้อเยาวชนในการพัฒนาประเทศ ไทยแลนด์ 4.0” และร่วมกันกล่าวคำปฏิญาณ แสดง เจตนารมณ์จะมุ่งมั่นพัฒนาตนเองให้เต็มความสามารถ และร่วมมือกันพัฒนาสังคมไทยให้เจริญรุ่งเรือง

จากนั้น ในช่วงบ่ายได้ร่วมกันจัดกิจกรรม จิตอาสาพัฒนาคลองแม่ข่า สะพานแม่ข่าลอยเคราะห์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณริมสองฝั่งของคลองแม่ข่า โดยการกำจัดวัชพืช และช่วยกันเก็บขยะ เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้ร่วมกันพัฒนาเมืองเชียงใหม่ต่อไป

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา, กิจกรรม, สังคม, เยาวชน
คำค้น: , , , ,