จังหวัดเชียงใหม่ จัดการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 9/2562

นายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ .. 2562 ครั้งที่ 9/2562 โดยมี นายอาทร พิมชะนก พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย อนุกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิ ได้เข้าร่วมประชุมฯ เพื่อติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และพิจารณาอนุมัติโครงการประเภทเงินทุนหมุนเวียนของสมาชิกที่ยื่นขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ห้องประชุม สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 5 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: นโยบายการเมือง, สตรี, สังคม
คำค้น: , , ,