คณะแพทยศาสตร์ มช. ศึกษาดูงาน ศูนย์วิจัยทางคลินิก อาคารวิจัย ณ สำนักงานคณบดี Seoul National University college of Medicine กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้

.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. เข้าพบ Professor Shin Chun Soo คณบดี Seoul National University college of Medicine เพื่อหารือความร่วมมือระหว่าง 2 สถาบัน พร้อมเยี่ยมชม ศูนย์วิจัยทางคลินิก อาคารวิจัย สำนักงานคณบดี Seoul National University college of Medicine กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2562

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา, สังคม, สุขภาพ
คำค้น: , , , ,