คณะอาจารย์จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยต้าลี่ สาธารณรัฐประชาชนจีน ศึกษาดูงาน รพ.ลานนา

นพ.ดุสิต ศรีสกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลานนา นางสาวจันทนา จารุเศรณี หัวหน้าแผนกลูกค้าสัมพันธ์ , นางจิราลักษณ์ จันทร์กระจาย หัวหน้าแผนกสื่อสารการตลาด และ นางนฤมล วัฒนปฤดา หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล พร้อมด้วยล่ามภาษาจีน นางสาวอรพิน มานจรัส  ให้การต้อนรับคณะผู้เยี่ยมชม  เพื่อศึกษาดูงาน นำโดย  Dr.Li Shao Bo , Bone Surgerical Doctor พร้อมด้วยคณะอาจารย์หลายสาขาวิชาชีพ จากมหาวิทยาลัยต้าลี่ สาธารณรัฐประชาชนจีน  Dali University(大理大学), Yunan ,China ในโครงการบริการวิชาการ  Dali University Clinical Medicine Teacher Training Program ของสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (UNISERV Chiang Mai University) โรงพยาบาลลานนา .เชียงใหม่

การศึกษาดูงาน ในโรงพยาบาลลานนาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างทักษะภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสาร พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมอันดีงามของทั้งสองประเทศ พร้อมทั้งดูงานด้านการแพทย์ และการให้บริการของโรงพยาบาล ซึ่งโรงพยาบาลลานนา ถือเป็นโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ ที่มีศักยภาพด้านการรักษาพยาบาลด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญหลายสาขา พร้อมยังมีล่ามภาษาจีนประจำโรงพยาบาล สะดวกในการให้การรักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วยชาวจีน

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา, กิจกรรม, สังคม, สุขภาพ
คำค้น: , , , , ,