การประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 2/2562

นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 2/2562 โดยมี นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายอาทร พิมชะนก พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ และคณะกรรมการฯ ได้เข้าร่วมประชุมฯ ห้องประชุมป่าสักน้อย ชั้น 2 โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งในการประชุมได้กำหนดหัวข้อประเด็นที่สำคัญ ดังนี้

(1) รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ .. 2562

(2) ความก้าวหน้าการขอใช้ประโยชน์พื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูง

(3) การนำเสนอผลงานรางวัลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงอยู่เย็น เป็นสุขบ้านห้วยเป้า หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งข้าวพวง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

(4) การจัดทำทะเบียนเกษตรที่ส่งเสริมการเพาะปลูกพืชในระบบมาตรฐานอาหารปลอดภัย

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การเกษตร, กิจกรรม, สังคม, สิ่งแวดล้อม, เศรษฐกิจ
คำค้น: , , , ,