กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 เปิดตัว www.northernfoodvalley2.com เว็บไซต์ฐานข้อมูลด้านการเกษตร เกษตรแปรรูป และอาหาร

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 เปิดตัวเว็บไซต์ฐานข้อมูลด้านการเกษตร เกษตรแปรรูป และอาหาร ที่รวบรวมข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้ รายชื่อผู้เชี่ยวชาญ ราคาผลผลิต แผนที่การผลิตในเชิงภูมิศาสตร์ และกระดานซื้อขาย เพื่อเป็นแหล่งเชื่อมโยงระหว่างเกษตรกร ผู้ประกอบการ และนักวิชาการ ในการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการผลิต และการประกอบการ

ผู้สนใจสามารถเข้าใช้ฐานข้อมูลดังกล่าวได้ที่ www.northernfoodvalley2.com และสามารถสมัครสมาชิกเพื่อรับสิทธิพิเศษซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้จัดเตรียมไว้ให้อย่างมากมาย

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การตลาด, การเกษตร, เศรษฐกิจ, ไอที - ยานยนต
คำค้น: , , , ,