กมธ. แก้ไขปัญหาหนี้สินแห่งชาติติดตามการแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคประชาชน ที่เชียงใหม่

คณะกรรมาธิการแก้ไขปัญหาหนี้สินแห่งชาติ สภาผู้แทนราษฎร ติดตามผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคประชาชน ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

นายวุฒิพงษ์ นามบุตร ประธานคณะกรรมาธิการแก้ไขปัญหาหนี้สินแห่งชาติ สภาผู้แทนราษฎร พร้อมคณะ ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อติดตามความคืบหน้า รับฟังความเห็นปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ และผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคประชาชนตามนโยบายของรัฐบาล จากหน่วยงานในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง โดยมี นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ ณ โครงการพระราชดำริฯ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ได้รายงานถึงข้อมูลหนี้นอกระบบของจังหวัดเชียงใหม่ ในพื้นที่ 25 อำเภอ ว่า ขณะนี้มีลูกหนี้มาลงทะเบียนแล้ว 585 ราย ยอดหนี้รวม 50,701,744 บาท ดำเนินการแก้ไขปัญหาโดยอำเภอ คณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบและกลั่นกรองเอกสารยุติแล้ว จำนวน 392 ราย ยอดหนี้ 28,040,855 บาท และอยู่ระหว่างการดำเนินการ 207 ราย ยอดหนี้ 19,812,389 บาท

โอกาสนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่ ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ได้ชี้แจงและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการดำเนินงานด้านการแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคประชาชน ปัญหา อุปสรรค ตลอดจนข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและกฎหมายที่เป็นประโยชน์ในการดำเนินการแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคประชาชน

ด้านนายวุฒิพงษ์ นามบุตร ประธานคณะกรรมาธิการแก้ไขปัญหาหนี้สินแห่งชาติ สภาผู้แทนราษฎร ได้กล่าวขอบคุณทุกภาคส่วน ที่ร่วมกันให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ และจะนำข้อมูลดังกล่าวรวบรวมเพื่อสรุปเป็นแนวทางการแก้ไขให้กับทุกภาคส่วนต่อไป ซึ่งรัฐบาลได้มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบอย่างบูรณาการ โดยมุ่งเน้นการแก้ไขที่สาเหตุของปัญหา ทั้งในด้านสินเชื่อและศักยภาพการหารายได้ พร้อมทั้งสร้างกลไกในการเจรจาประนอมหนี้ระหว่างลูกหนี้กับเจ้าหนี้ เพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบอย่างยั่งยืน

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: นโยบายการเมือง, สังคม, เศรษฐกิจ
คำค้น: , , , ,