กกท เสริมสร้างพลังบวก จัดสัมมนา “คนก้าวหน้า SAT ก้าวไกล”

การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท) จัดสัมมนาเพื่อเสริมสร้างความสามัคคีและความผูกพันองค์กร ให้มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกันทั้งองค์กร ตามโครงการสถานที่ทำงานแห่งความสุข (Happy Workplace) กับกิจกรรม “ปลุกพลัง SAT สู่ความเป็นเลิศ”ด้วยการกระโดดหอสูง 34 ฟุต กิจกรรม walk rally ที่โรงเรียนนายร้อย จปร กิจกรรม Workshop และการบรรยายจากนักพูดระดับประเทศ เรื่อง “เพิ่มพลังคิดบวก เติมความสุขและความสำเร็จให้ชีวิต” (Positive Thinking for Success) โดย อ.วสันต์ พงศ์สุประดิษฐ์ และการบรรยายเรื่อง “คนก้าวหน้า องค์กรก้าวไกล” โดย อ.พนม ปีย์เจริญ ซึ่งถือเป็นกิจกรรมที่เสริมสร้างพลังบวก เพิ่มเติมมุมมองใหม่ๆ ให้กับบุคลากรขององค์กร เพื่อผลักดันการกีฬาแห่งประเทศไทยให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูง (High Performance Organization) ต่อไป ณ โรงแรมอิงธารรีสอร์ท นครนายก เมื่อเร็วๆ นี้

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: กิจกรรม
คำค้น: