พิธีเปิดบูท “แอ่วเหนือบันดาลใจไม่สิ้นสุด : Mesmerize the North” ในงาน “ไทยเที่ยวไทย ครั้งที่ 52”

นางปริษา ปานพรหม ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดบูทแอ่วเหนือบันดาลใจไม่สิ้นสุด : Mesmerize the North” ในงานไทยเที่ยวไทย ครั้งที่ 52” กิจกรรมส่งเสริมการการขยายตลาดท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประกอบด้วยจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดลำพูน จังหวัดลำปางและจังหวัดแม่ฮ่องสอน ตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม – 1 กันยายน 2562 เพื่อพัฒนาและยกระดับการท่องเที่ยวในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ที่มีการจัดแสดงสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวที่ครบวงจร ทั้งโปรแกรมท่องเที่ยว โรงแรม ที่พัก ร้านอาหาร สปา จำนวน 20 บูท พร้อมการนำเสนอกิจกรรมการสาธิตการชงชา การประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์จากผ้าทอมือ งานเซรามิค และการทำสปารวมถึงจัดการแสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนาตลอดงาน โดยมี นางวรรณา ผุสดี ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำพูน, นายสันติพงษ์ บุลยเลิศ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแม่ฮ่องสอน และนางศิริพร รือเรือง ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์กลุ่มงานจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ร่วมพิธีเปิด ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การตลาด, กิจกรรม, ท่องเที่ยว, นโยบายการเมือง, สังคม, เศรษฐกิจ
คำค้น: , , , , , ,