จังหวัดเชียงใหม่ ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1

นายเจริญ สีวาโย หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ภายใต้โครงการตลาดประชารัฐ กระตุ้นเศรษฐกิจ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดลำปาง จังหวัดลำพูน จังหวัดแม่ฮ่องสอน) โดยมี นางสาวมณฑิรา ฟูปิง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวรายงานฯ ซึ่งได้กำหนดจัดการประชุมฯ ระหว่างวันที่ 29 – 30 สิงหาคม 2562 ห้องประชุมห้วยแก้ว 5 โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ผู้ประกอบอาชีพการเกษตร และกลุ่มอาชีพ เรียนรู้ทิศทางการตลาด สามารถผลิต พัฒนาสินค้าตรงกับความต้องการของตลาด สร้างการเรียนรู้ ประสบการณ์ในการจำหน่ายสินค้า และเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับผู้ประกอบการ มีกลุ่มเป้าหมายผู้ประกอบการเข้าร่วมประชุมฯ จำนวน 30 คน

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: กิจกรรม, สังคม, เศรษฐกิจ
คำค้น: , , , , ,