คณะวิทยาศาสตร์ มช. ค้นพบพืชชนิดใหม่ ได้รับพระราชทานนาม “พรหมจุฬาภรณ์”

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงานแถลงข่าวการค้นพบพืชชนิดใหม่ของโลก ได้รับพระราชทานนามพรหมจุฬาภรณ์โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.คมกฤต เล็กสกุล รองผู้อำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.), ศาสตราจารย์ ดร.ธรณินทร์ ไชยเรืองศรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคณะนักวิจัย นำโดย อาจารย์ ดร.ธนวัฒน์ เชาวสกู  ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมด้วยนางสาวอานิสรา ดำทองดี นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาความหลากหลายทางชีวภาพและชีววิทยาชาติพันธุ์ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และนายกิติศักดิ์ อ๋องย่อง นักวิจัยอิสระ ร่วมแถลงข่าว โถงชั้น 1 อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์ เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 18 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา, สังคม, สิ่งแวดล้อม, เยาวชน
คำค้น: , , , , ,