มหัศจรรย์ของการบำบัดด้วยพลังธรรมชาติโดยอบาญ่าและชางการี ได้ที่ เดอะ สปา โฟร์ซีซั่นส์ รีสอร์ท เชียงใหม่

มหัศจรรย์ของการบำบัดด้วยพลังธรรมชาติโดย อบาญ่าและชางการี
เดอะ สปา โฟร์ซีซั่นส์ รีสอร์ท เชียงใหม่
ค้นพบความมหัศจรรย์ของการบำบัดและการปรับสมดุลพลังงานที่ขับเคลื่อนชีวิตโดยนักเรกิบำบัดชาวสเปน อบาญ่าและชางการี
ที่ เดอะสปา โฟร์ซีซนั่ ส์รีสอร์ท เชียงใหม่ตั้งแต่วัน ที่1 ถึง 14 มีนาคม พ.ศ.2562
สัมผัสกับ ประสบการณ์ที่แตกต่างและการบำบัดที่จะทำให้คุณเข้าถึงความสงบภายในไปกับ ทรีทเม้นท์ต่างๆ อาทิปรับสมดุลของ จักระ (Chakra Balancing), เรกิบำบัด (Reiki), การบำบัดด้วยสีและแสง (Colour and Light Therapy) และการบำบัดรักษาแบบองค์รวม เพื่อปรับสมดุลของระบบต่างๆ ในร่างกาย(Craniosacral Therapy)
ครานิโอซาคราลบำบัด (Craniosacral Therapy)
การบำบัดด้วยการสัมผัสที่อ่อนโยน เพื่อช่วยสลายการติดขัดและความเครียดหรือความกดดันฝังลึกในส่วนต่างๆของร่างกาย  พร้อมปรับความสมดุลของระบบภายใน รวมถึงการหมุนเวียนของของเหลว เยื้อหุ้มสมองและไขสันหลัง ท้ังยังเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบประสาทส่วนกลางและคลายอารมณ์ความรู้สึกที่ตกค้างภายในร่างกาย “การบำบัด นี้จะช่วยฟื้นฟูสมดุลและเพิ่มความมีชีวิตชีวา ปรับระดับพลังงานและช่วยส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม”–กล่าวโดยอบาญ่า นอกจากนั้นประโยชน์ในการบำบัดคือ การบรรเทาอาการไมเกรนและอาการปวดศีรษะ อาการปวดเมื่อยคอไหล่และหลังเรื้อรัง “การบำบัด
นี้จะมีประโยชน์มากสำหรับผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับการนอนหลับอันเนื่องมาจากการเดินทางเป็นระยะเวลานาน”– อบาญ่ากล่าว

เพิ่มเติม
ระยะเวลา 60 นาที ราคา 6,200++ บาท ต่อท่านและ10,000++ บาทสา หรับสองท่าน
เรกิ (Reiki) การบำบัดเรกิด้วยพลังธรรมชาติถ่ายทอดผ่านฝ่ามือของนักเรกิด้วยการวางมือเหนือบริเวณต่างๆทั่ว ทั่งร่างกาย “ เรกิเป็นศาสตร์
ของการบำบัดที่ทรงพลัง แต่คงไว้ซึ่งความอ่อนโยนและมีประโยชน์ในการรักษาแบบองค์รวม ช่วยในเรื่องของการปรับความ
สมดุลต่างๆ ทั้งทางร่างกายและจิตใจ รวมไปถึงด้านอารมณ์และจิตวิญญาณ” กล่าวโดยแชงการีซึ่งนักเรกิบำบัด ทั้งสอง “แชงการีและอบาญ่า” จะร่วมกันถ่ายทอดและปรับสมดุลพลังงานด้วยมือของทั้งคู่เพื่อประสิทธิภาพของการบำบัดในทุกๆ ทรีทเม้นท์
และประโยชน์จากการบำบัด เรกิที่นอกเหนือไปจากการผ่อนคลายในระดับลึกแล้ว ยังมีผลช่วยลดความเครียด ความวิตกกังวล
อาการซึมเศร้าและกระตุ้นการฟื้นตัวหลังการรักษาอาการบาดเจ็บหรือการผ่าตัด
ระยะเวลา 60 นาที ราคา 6,200 ++ บาท ต่อท่านและ10,000 ++ บาทสำหรับสองท่าน

การบำบัดด้วยสีและแสง (Colour and Light Therapy)
การบำบัดที่อาศัยรูปแบบของการสื่อสารที่ไม่ใช้คำ พูด โดยสีธรรมชาติสกัดจากพืชที่ถูกเลือกโดยผู้รับการบำบัดมักจะ
กำหนดการรักษาที่เหมาะสมของแต่ละบุคคล อบาญ่ากล่าวเพิ่มเติม – “การบำบัดจะแบ่งออกเป็นสองส่วน ส่วนที่หนึ่งคือการ
อ่านความหมายของสีประกอบกับความหมายของไพ่ทาโร่ร่วมกับศาสตร์ของตัวเลขและหลัก ต้นไม่แห่งชีวิต ผ่านการเลือก
หลอดสีออร่าของผู้รับการบำบัด ส่วนที่สองคือการฉายแสงออร่าดังกล่าวบริเวณร่างกายตามหลักการแพทย์แผนจีน เพื่อปรับ
สมดุลทั้งทางกายและใจรวมถึงระดับอารมณ์ความรู้สึก แขกที่ได้รับการบำบัดจะสัมผัสได้ถึงความคิดที่ชัดเจนและความสงบ
ในขณะที่ค้นพบศักยภาพที่แท้จริงตนเอง”
ระยะเวลา120 นาทีราคา8,000++ บาทต่อท่าน
การปรับสมดุลจักระ (Chakra Balancing)
นักวิจัยหลายศตวรรษได้ตระหนักถึงอิทธิพลของสีที่มีผลต่อร่างกายจิตใจและจิตวญิ ญาณ “การบ าบัดน้ีคือการปรับสมดุลของจุด
จักกระภายในร่างกายและทา ใหเ้กิดความสอดคล้องกันโดยใช้พลังของแสงและสีที่สกัดจากธรรมชาติการรักษาแบบองค์รวมนี้
เป็นความก้าวหน้าของการบำบัด ด้วยแสงผ่านการสัมผัสที่อ่อนโยน” -กล่าวโดยแชงการีประโยชน์ของการบำบัดด้วยการปรับ
สมดุลจักกระนี้จะส่งผลใหเ้กิดความสมดุลทางด้านร่างกายและจิตใจ
ระยะเวลา60 นาทีราคา6,200++ ต่อท่านและ10,000++ บาทสำหรับสองท่าน
สอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมได้ที่053 298 181 หรืออีเมลspa.chiangmai@fourseasons.com

FOUR HANDS HEALING WITH VISITING PRACTITIONERS
ABHAYA AND SHANKARI AT THE SPA
Discover the power of healing and the exchange of energies through educative sessions by our holistic
healers Abhaya and Shankari at The Spa, Four Seasons Resort Chiang Mai from March 1 to 14, 2019.
Learn the unique and mindful experiences about Chakra Balancing, Reiki, Colour and Light Therapy,
and Craniosacral Therapy in an interactive format.

For more information, please visit: https://press.fourseasons.com/chiangmai/hotel-news/2019/visiting-
practitioners/

# # #
เกี่ยวกับโฟร์ซีซั่นส์ รีสอร์ท ประเทศไทย
โฟร์ซีซั่นส์รีสอร์ท ประเทศไทย ประกอบด้วยรีสอร์ททั้ง 3 แห่งที่มีความหลากหลายทางภูมิประเทศโฟร์ซีซั่นส์รีสอร์ท เชียงใหม่ ตั้งอยู่ในหุบเขาอันเขียวชอุ่มรายล้อมด้วยทุ่งนาอัน เขียวขจีบริเวณภาคเหนือของไทย รวมถึงโฟร์ซีซั่นส์รีสอร์ท เกาะสมุย ตั้งอยู่ บนชายฝั่งที่เงียบสงบบนเกาะทางภาคใต้และโฟร์ซีซั่นส์เต็นท์แคมป์สามเหลี่ยม
ทองคำรีสอร์ทสไตล์เต้นทเ์เคมป์สุดหรูตั้งอยู่บริเวณสามเหลี่ยมทองคำ

ด้วยความแตกต่างและเอกลกัษณ์ของรีสอร์ททั้ง 3 แห่งในประเทศไทย พร้อมที่จะต้อนรับแขกผู้มาเยือนด้วยมาตรฐานการบริการแบบฉบบัโฟร์ซีซั่นส์ที่คำนึงถึง คุณภาพและความพิถีพิถันในทุกๆรายละเอียด โฟร์ซีซั่นส์รีสอร์ท เชียงใหม่ก่อตั้งขึ้นในปีพ.ศ. 2542 ประกอบด้วยห้องพักแบบพาวิลเลียนที่กว้างขวางสไตล์ล้านนา พร้อมด้วย
ระเบียงศาลาที่สามารถมองเห็นทุ่งข้าวและทิวเขา พรั่งพร้อมไปด้วยศิลปะและวัฒนธรรมล้านนา
โฟร์ซีซั่นส์เต็นท์แคมป์สามเหลี่ยมทองคำก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2549 นำเสนอประสบการณ์ที่หรูหราอย่างเหนือระดับ ประกอบด้วยเต็นท์15 หลังสุดหรูท่ามกลางป่าไผ่อันเขียวขจี แขกผู้เข้าพักสามารถสัมผัส กับประสบการณ์พิเศษและใกล้ชิดกับ ช้างในรีสอร์ท รวมไปถึงการค้นพบความงดงามของธรรมชาติในจังหวัดเชียงรายและประสบการณ์การผจญภัยที่
น่าตื่นตาตื่นใจคร้ังหนึ่งในชีวิต โฟร์ซีซั่นส์รีสอร์ท เกาะสมุยก่อตั้งขึ้นในปีพ.ศ.2550 เป็นรีสอร์ทริมภูเขาที่มีความเป็นส่วนตัว สามารถมองเห็นทัศนียภาพที่สวยงามของอ่าวไทย
ประกอบไปด้วยห้องพักวิลล่าสไตล์ไทยร่วมสมัยท่ามกลางสวนมะพร้าวอัน ร่มรื่น ที่โอบล้อมไปด้วยผืนฟ้า ท้องทะเลและป่าไม้อันอุดมสมบูรณ์

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: ท่องเที่ยว, สิ่งแวดล้อม
คำค้น: , ,