รัฐประศาสนศาสตร์ ม.ศรีปทุม จิตอาสาทำดีตามรอยพ่อ ลุยป่า สร้างโปร่ง เพื่อสัตว์ป่า

นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จิตอาสาทำดีตามรอยพ่อ ลุยป่าสร้างโป่งเทียม (ตอนโรยแร่ธาตุ) ณ อุทยานแห่งชาติ เขาสิบห้าชั้น อำเภอแก่งหางแมว จ.จันทบุรี

นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้เล็งเห็นความสำคัญของธรรมชาติและสัตว์ป่า จึงได้จัดทำกิจกรรมจิตอาสา ทำดีตามรอยพ่อ โครงการ ”ลุยป่าสร้างโป่ง 2019” ขึ้น โดยมีนายปกครอง บุญชูกุศล. นายอำเภอแก่งหางแมว เป็นประธานเปิดโครงการฯ ณ อุทยานแห่งชาติ เขาสิบห้าชั้น อำเภอแก่งหางแมว จ.จันทบุรี
จากนั้น ทีมนักศึกษาจิตอาสา ได้ร่วมกับ ปลัดอำเภอแก่งหางแมว ผู้ช่วยป้องกันจังหวัด พร้อมกับทีมงานอุทยานแห่งชาติเขาสิบห้าชั้น ทีมงานองค์การบริหารส่วนตำบลขุนซ่อง ทีมอาสาสมัครทหารพราน กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและประชาชนในพื้นที่ ได้แยกย้ายเดินเท้าเข้าป่าทำโป่งเทียม โรยแร่ธาตุตามจุดที่กำหนดไว้รวม 15 จุด นอกจากนี้ภายหลังเสร็จสิ้นการทำโป่งเทียม นักศึกษากลุ่มจิตอาสาฯ ยังได้มอบเงินบริจาค จำนวน 50,000 บาท ให้กับนายอำเภอแก่งหางแมว เพื่อไว้ใช้ในกิจกรรมการรักษาผืนป่าและสัตว์ป่าต่อไป

กิจกรรมจิตอาสา ลุยป่าสร้างโป่ง 2019 ในครั้งนี้ จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการสร้างประสบการณ์และปลูกฝังจิตสำนึกในการช่วยกันดูแลรักษาธรรมชาติและสัตว์ป่า สำหรับการทำโป่งเทียม เพื่อสัตว์ป่านั้น จะช่วยเพิ่มแร่ธาตุที่จำเป็นต่อสัตว์ป่า ทำให้สัตว์ป่าได้รับสารอาหารที่พอเพียง เป็นแหล่งอาหารเสริมให้กับสัตว์ป่า โดยเฉพาะช้าง เก้ง กวาง เนื้อทราย อีเห็น กระต่าย หมูป่า อีกทั้งเป็นการช่วยบรรเทาปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างที่รุกเข้าไปในพื้นที่ทำการเกษตร กัดกินพืชผลของชาวบ้านจนได้รับความเสียหาย

ซึ่งการทำโป่งเทียมแต่ละครั้งนั้นจะสามารถอยู่ได้นานกว่า 3 เดือน ซึ่งกิจกรรมทำโป่งเทียมในครั้งนี้ ถือเป็นส่วนหนึ่งที่จะให้ประชาชนทุกคนได้มีส่วนร่วมในการดูแลผืนป่า และรักษาสัตว์ป่าเหล่านี้ให้คงอยู่คู่สังคมไทยสืบต่อไป

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา
คำค้น: ,