รพ.ลานนา รับการตรวจประเมินมาตรฐานสถานพยาบาลในโครงการประกันสังคม

นพ.ดุสิต ศรีสกุล ผู้อำนวยการ และ นพ.ธีระยุทธ นิยมกูล รองผู้อำนวยการ โรงพยาบาลลานนา พร้อมด้วยหัวหน้าแผนกทุกฝ่าย ให้การต้อนรับคณะผู้ตรวจประเมิน จากสำนักจัดระบบบริการทางการแพทย์ กลุ่มงานมาตรฐานทางการแพทย์ นำโดย นพ.พลเลิศ พันธุ์ธนากุล ที่ปรึกษาทางการแพทย์, นางกฤษณา กลิ่นสมิทธิ์ ที่ปรึกษาทางการพยาบาล, นางกนกนันท์ วิริยานันท์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ และนางสาวลัดดา แซ่ลี้ ประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ นำทีมเจ้าหน้าที่จากสำนักงานประกันสังคม จ.เชียงใหม่ ลงพื้นที่เข้าตรวจเยี่ยม เพื่อประเมินมาตรฐานการให้บริการทางการแพทย์ การพยาบาล เอกสารข้อมูลสถานพยาบาล และมาตรฐานด้านความปลอดภัย รวมทั้งด้านการให้บริการของโรงพยาบาลลานนาทุกระบบ

การตรวจประเมินในครั้งนี้ เพื่อเป็นการตรวจรับรองมาตรฐานสถานพยาบาล ควบคุมการบริการของสถานพยาบาลในระบบประกันสังคม ให้มีความพร้อมในการให้บริการผู้ป่วย และต้องเป็นไปตามมาตรฐานของสำนักงานประกันสังคม โดยโรงพยาบาลลานนา ถือเป็นโรงพยาบาลเอกชนในโครงการประกันสังคม ที่มีผู้ไว้วางใจเลือกประกันตนสูงสุดเป็นอันดับ 1 ของจังหวัดเชียงใหม่ มากถึง 150,000 คนแล้วในขณะนี้ จึงจำเป็นจะต้องรักษามาตรฐานในการให้บริการ และปรับปรุงพัฒนาอยู่อย่างเสมอ เพื่อรองรับผู้มาใช้บริการที่มากขึ้นในทุกๆ ปี

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: กิจกรรม, สังคม, สุขภาพ
คำค้น: , ,