รพ.ลานนา มอบตู้ยาสามัญฯ ตำรวจจราจร

ตัวแทนผู้บริหาร รพ.ลานนา คุณจิราลักษณ์ จันทร์กระจาย หัวหน้าแผนกสื่อสารการตลาด รพ.ลานนา ออกเยี่ยม พร้อมมอบตู้ยาสามัญประจำบ้าน ยารักษาโรค และอุปกรณ์เวชภัณฑ์ทางการแพทย์ ให้กับสถานีตำรวจจราจร จ.เชียงใหม่ โดยมี พ.ต.ท.จุมพล สินศิริวงศ์ รอง ผกก.กลุ่มงานจราจร ตำรวจภูธร จ.เชียงใหม่ สำหรับนำไปติดตั้งภายในสถานีตำรวจ เพื่อให้บริการกับประชาชนที่มาติดต่อราชการ ในกรณีที่เจ็บป่วย ไม่สบาย หรือเหตุฉุกเฉินในเบื้องต้น ณ สถานีตำรวจจราจร จ.เชียงใหม่

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: สุขภาพ
คำค้น: