ม.ศรีปทุม เซ็น MOU TQM พัฒนาบุคลากรด้านบริหารธุรกิจ

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ลงนามเอ็มโอยูความร่วมมือทางวิชาการ กับบริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด เพื่อร่วมกันพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางด้านบริหารธุรกิจ

ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม และ ดร.นภัสนันท์ พรรณนิภา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยศรีปทุม และบริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด เพื่อร่วมกันเสริมสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาผลงานทางวิชาการ งานวิจัย และร่วมกันพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางด้านบริหารธุรกิจรองรับความเปลี่ยนแปลงของธุรกิจในปัจจุบัน โดยมี ดร.พีรเดช อนันตนาถรัตน รองประธานบริหาร บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รวิภา อัครจินดานนท์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมลงนามเป็นสักขีพยาน ณ ห้อง บอร์ดรูม ชั้น 14 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รวิภา อัครจินดานนท์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กล่าวว่า จากการเป็น Dynamic University ของ SPU ที่ไม่หยุดนิ่งในการพัฒนาและก้าวทันต่อความเปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจและการศึกษา จึงทำให้เกิดการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ในครั้งนี้ ซึ่งนักศึกษาและบุคลากร จะได้รับความรู้และประสบการณ์ที่ดีจากองค์กรชั้นนำอย่าง บริษัท TQM จนนำไปสู่การเป็นบุคลากรทางด้านบริหารธุรกิจ ที่ดีมีความรู้ความสามารถมีความเป็นมืออาชีพ

ซึ่งวัตถุประสงค์ของความร่วมมือในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมความร่วมมือในการผลิตบัณฑิต ตอบสนองความต้องการในธุรกิจนายหน้าประกันภัย สนับสนุนการวิจัย การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ผลงานทางวิชาการเพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค์กร ส่งเสริมความร่วมมือในการจัดกิจกรรมทางวิชาการร่วมกันตลอดจน ความร่วมมือด้านอื่นๆ

นอกจากนี้ ยังเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษาได้มีโอกาสปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการในรายวิชาสหกิจศึกษา (Cooperative Education) โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัย โดยทาง TQM ได้มอบโอกาสการเรียนรู้ให้กับนักศึกษา ได้เรียนรู้จากการทำงานจริง เพื่อเพิ่มศักยภาพการประกอบอาชีพในอนาคตอีกด้วย

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา
คำค้น: ,