มรภ. บ้านสมเด็จเจ้าพระยา พัฒนาแอปพลิเคชั่น “U-Thong” โปรโมทท่องเที่ยวไทย

มรภ. บ้านสมเด็จเจ้าพระยา พัฒนาแอปพลิเคชั่น “U-Thong” โปรโมทท่องเที่ยวไทย ต้นแบบบูรณาการข้อมูลท่องเที่ยวท้องถิ่นอำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

ขานรับนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศและการยกระดับสู่การเป็นราชภัฎ 4.0 ที่มุ่งมั่นพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างแท้จริง มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ด้วยความร่วมมือของหน่วยงานภายใน ประกอบด้วย สถาบันวิจัยและพัฒนา และ ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี ได้จัดทำโครงการวิจัยเรื่อง “แอปพลิเคชั่นเพื่อบูรณาการข้อมูลการท่องเที่ยวอำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์” หรือ “U-Thong” เพื่อใช้ในการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวในท้องถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรีต่อไป โดยได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง

ผลงานการวิจัยแอปพลิเคชั่นนี้ ประกอบด้วยข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว, ที่พัก, ร้านอาหาร และมีฟังก์ชั่นการใช้งานเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวที่มีความสนใจเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวใน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี อาทิ
1. ค้นหาสถานที่ท่องเที่ยว
2. ค้นหาที่พัก (โรงแรม, รีสอร์ท)
3. ค้นหาร้านอาหาร
4. แสดงตำแหน่งสถานที่ในรูปแบบแผนที่เพื่อให้ง่ายต่อการค้นหา
5. สามารถทำการ Favorite สถานที่ต่างๆ เพื่อให้ง่ายต่อการเข้าชมในครั้งต่อไป
6. ระบบ Navigator ไปยังสถานที่ต่างๆ
7. โทรศัพท์ไปยังสถานที่ต่างๆ เพื่อสอบถามบริการ
ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดเพื่อใช้งานได้แล้ว ที่ https://play.google.com/store/apps/details?id=th.go.suphanburi.uthong

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: ท่องเที่ยว
คำค้น: , , , , , ,