คณะสหวิทยาการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ม.ศรีปทุม ร่วมพัฒนาทักษะด้านความคิดสร้างสรรค์ น้องๆม.ปลาย กับโครงการ ค่ายนักคิด พิชิตนวัตกรรม ครั้งที่ 1

จบลงไปแล้วสำหรับกิจกรรม ซิกๆโดนๆ 2 วัน 1 คืน ของเหล่าพ่อมดแม่มดน้อยพันธุ์ใหม่กับภารกิจพิชิตกล่องดำ ในโครงการ Smart Innovator Camp ค่ายนักคิด พิชิตนวัตกรรม ครั้งที่ 1 ซึ่งจัดโดย คณะสหวิทยาการเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม และคณบดีคณะสหวิทยาการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ Smart Innovator Camp ค่ายนักคิด พิชิตนวัตกรรม ครั้งที่ 1 กับภารกิจพิชิตกล่องดำ ซึ่งมีน้องๆนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จากทั่วประเทศให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการฯเป็นจำนวนมาก เพื่อมาร่วมกันสร้างแรงบันดาลใจ กระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ สู่การสรรสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ณ เอ็กซิบิชั่น ฮอลล์ ชั้น 1 โซน A อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน)
ดร.เกรียงไกร สัจจะหฤทัย หัวหน้าสาขาวิชาสหวิทยาการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ในฐานะผู้รับผิดชอบโครงการฯ กล่าวว่า ค่ายนักคิด พิชิตนวัตกรรม ครั้งที่ 1 จัดโดย คณะสหวิทยาการเทคโนโลยีและนวัตกรรม SPU ร่วมกับ ทีม Coach จากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่บูรณาการ ตั้งแต่การจัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศให้เอื้อต่อการเรียนรู้ ซึ่งโครงการนี้มีทั้งนักศึกษาระดับปริญญาโท ที่ได้เรียนรู้และลงมือปฎิบัติ Activity Based นักศึกษาระดับปริญญาตรีว่าที่บัณฑิตพันธุ์ใหม่ ได้เรียนรู้การบริหารจัดการและการสื่อสาร สำหรับน้องๆนักเรียนที่เข้าร่วมได้เรียนรู้ทักษะและความรู้ในการสร้างนวัตกรรม
ดร.เกรียงไกร กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับการจัดโครงการ Smart Innovator Camp ค่ายนักคิดพิชิตนวัตกรรม ครั้งที่ 1 ในครั้งนี้ ได้นำรูปแบบของการจัดกิจกรรม ที่ผ่านกระบวนการบ่มเพาะในรูปแบบการจัดกิจกรรม ของคณะสหวิทยาการเทคโนโลยีและนวัตกรรมนำมาปรับใช้ อาทิ การจัดสันทนาการกลุ่ม การจัดทำ Work Shop กระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ Work Shop ภารกิจพิชิตกล่องดำ และกิจกรรม HARRY POTTER NIGHT PARTY กิจกรรมการนำเสนอผลงาน และการมอบเกียรติบัตรและเงินรางวัลแก่ทีมที่สามารถพิชิตกล่องดำได้สำเร็จ
เพื่อให้เกิดทักษะด้านต่างๆ ทั้งด้านกระบวนการสร้างความคิดสร้างสรรค์ และการต่อยอดความคิดสร้างสรรค์ชิ้นงานเบื้องต้นผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ ที่มุ่งเน้น การออกแบบไอเดียเพื่อต่อยอดนวัตกรรม รวมถึงกิจกรรมให้นักเรียน และนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการฯ เกิดแรงบันดาลใจจากการเรียนรู้ที่หลากหลายและได้ทดลองปฏิบัติจริง

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา
คำค้น: