คณะบริหารธุรกิจ NIDA… ซุ่มจัดงานการประชุมวิชาการธุรกิจระหว่างประเทศครั้งที่ 4

ช่วงนี้ รศ.พ.ต.ต.ดร.ดนุวศิน เจริญ รองคณบดีฝ่ายวิชาการคณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ NIDA และเหล่าคณะผู้บริหาร กำลังซุ่มเงียบจัดงาน การประชุมวิชาการธุรกิจระหว่างประเทศครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 1-2 มีนาคม 2562 ภายใต้หัวข้อ “Transforming Business to the Future”

งานนี้แว่วมาว่า มีนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรมในสาขาต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ มาร่วมพูดคุยแบ่งปันความคิดและประสบการณ์ แนวทางการเปลี่ยนแปลงธุรกิจในยุคดิจิทัล เฟ้นหากลยุทธ์และแนวทางการพัฒนาแพลตฟอร์มใหม่ๆ เพื่อขับเคลื่อนกลไกทางเศรษฐกิจและรับกับอิทธิพลระบบดิจิทัลในอนาคต ไม่ว่าจะเป็น Thomas Robinson (คุณโทมัส อาร์ โรบินสัน) President and Chief Executive Officer, AACSB, Hillol Bala (ฮิลลอล บาลา) PH.D. Associate Professor of Information Systems, and Co-Director of the IDE, Kelley School of Business, Indiana University, รศ.พ.อ.ดร.เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ รองประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ, ดร.จีราวรรณ บุญเพิ่ม กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิและอดีตปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, คุณชุติมา ศรีบำรุงศาสตร์ Country Head of Human Resources, Microsoft (Thailand) Limited,

สำหรับใครที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานล่วงหน้าได้ที่ www.nidainterbizconf.com. ที่นั่งมีจำนวนจำกัดนะจ๊ะ งานดีๆ แบบนี้รีบเลยค่ะ

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: กิจกรรม
คำค้น: ,