TCC GROUP (North) สวัสดีปีใหม่ เชียงใหม่นิวส์ออนไลน์

TCC GROUP (North) นำโดย คุณสุรภี ขันอาษา ผู้จัดการทั่วไปกลุ่มศูนย์การค้าภาคเหนือ พร้อมตัวแทนคณะผู้บริหาร ที.ซี.ซี กรุ๊ป ภาคเหนือ เข้าพบผู้บริหารเชียงใหม่นิวส์ออนไลน์ เพื่อสวัสดีปีใหม่ โดยมีคุณคุณสราลี แซ่เตี๋ยว ผู้จัดการทั่วไปเชียงใหม่นิวส์ออนไลน์ ต้อนรับ ณ อาคารสำนักงานเชียงใหม่นิวส์ออนไลน์

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: บันเทิง
คำค้น: