สร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ! ม.ศรีปทุม จับมือ ม.เกษตรศาสตร์ MOU พัฒนาวิชาการด้านรัฐประศาสนศาสตร์และรัฐศาสตร์

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดกการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมลงนาม MOU กับ สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อร่วมกันเสริมสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาผลงานวิชาการ วิจัย ทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์และรัฐศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ กับ นายพุทธิสัตย์ นามเดช นายกสมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วิชิต อู่อ้น คณบดีวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม และดร.ศมานันท์ วัฒนพงศ์ผาสุข อุปนายกสมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมลงนามเป็นพยานการลงนามฯในครั้งนี้ เพื่อร่วมมือกันในการพัฒนางานด้านวิชาการและเพิ่มพูนศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ อาทิ การจัดประชุมทางวิชาการ การจัดทำวารสารวิชาการ ตลอดจนการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ของนักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษา ตลอดจนเสริมสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนางานวิชาการด้านรัฐประศาสนศาสตร์และรัฐศาสตร์ของทั้งสองสถาบัน ณ ห้อง บอร์ดรูม ชั้น 14 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน)เมื่อเร็วๆนี้

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา
คำค้น: