ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช ขอเชิญชมนิทรรศการ “ศิลปกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ครั้งที่ 5”

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช ร่วมกับ เมืองพัทยา, วัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี, สภาวัฒนธรรมเมืองพัทยา และกลุ่มศิลปินอิสระพัทยา จัด “นิทรรศการศิลปกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ครั้งที่ 5” เพื่อแสดงความจงรักภักดี ร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเทิดทูลสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย รวมทั้งเป็นการสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่สืบไป และเพื่อจัดหารายได้สมทบทุนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้เป็นการส่งเสริมให้ศิลปวัฒนธรรมของชาติไทยเผยแพร่สู่สายตานานาชาติ และส่งเสริมการท่องเที่ยวในมิติด้านศิลปวัฒนธรรม โดยมีเหล่าศิลปินด้านจิตรกรรมและปติมากรรมสร้างสรรค์ผลงานเข้าร่วมแสดงจำนวนมากกว่า 300 ชิ้น นอกจากนี้กลุ่มศิลปินอิสระพัทยา และผู้ทรงคุณวุฒิด้านศิลปะจะสาธิตวิธีการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ พร้อมทั้งร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านศิลปะแก่เยาวชนและผู้สนใจโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย พร้อมขอเชิญพสกนิกรชาวไทยร่วมรับเสด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ในวันอังคารที่ 15 มกราคม 2562 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช และเชิญชมนิทรรศการศิลปกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 14-22 มกราคม 2562 บริเวณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: กิจกรรม
คำค้น: