ม.ศรีปทุม ผนึกกำลัง AWN ร่วมมือ พัฒนาด้าน IOT และนวัตกรรม

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จับมือ บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด ร่วมลงนาม MOU เพื่อร่วมกันเสริมสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาผลงานทางวิชาการ วิจัย และเทคโนโลยี ด้าน IOT และนวัตกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุมร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ กับ คุณวีรวัฒน์ เกียรติพงษ์ถาวร หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านธุรกิจสัมพันธ์และองค์กร บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนา สุขวารี คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม และ คุณอราคิน รักษ์จิตตาโภค หัวหน้าฝ่ายงานพัฒนานวัตกรรม บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด ร่วมลงนามเป็นพยานการลงนามฯ ณ ห้องบอร์ดรูม ชั้น 14 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) เมื่อเร็วๆนี้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนา สุขวารี คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เปิดเผยว่า SPU ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ AWN ในครั้งนี้ เพื่อร่วมมือกันในการพัฒนางานด้านวิชาการ และเพื่อสร้างความร่วมมือ ด้าน IOT และนวัตกรรม ซึ่งการร่วมมือในครั้งนี้จะทำให้เกิดการพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์นวัตกรรมโดยใช้เทคโนโลยี NB-IOT ของ AWN เกิดการสร้างหลักสูตรด้านIOT ร่วมกัน และนอกจากนี้ยังเป็นการพัฒนาบุคลากรด้าน IOT พร้อมสร้างโอกาสให้นักศึกได้เรียนรู้และพัฒนาผลงานจากโจทย์จริง ของ AWN และได้ลงมือปฏิบัติงานจริงกับโครงการฝึกงานสหกิจศึกษาในสถานประกอบการจริงอีกด้วย

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา
คำค้น: