ปปส.ภาค 5 ประชุมแผนฯ ยุติธรรมระดับจังหวัด

คุณพรพัฒน์ สุวรรณภูมิ ผอ.ปปส.ภาค 5 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์กระทรวงยุติธรรมระดับจังหวัดและพัฒนาส่งเสริมการดำเนินงานศูนย์อำนวยการยุติธรรมชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ โดยมี คุณธวัชจีรัญ พันมา ยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ และผู้แทนหน่วยงาน อาทิ สพส. เรือนจำกลางเชียงใหม่ ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ปฏิบัติการพิเศษเขต 5 สำนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพภาคเหนือ เข้าร่วมประชุมกว่า 30 คน โดยมีวัตถุประสงค์ในการขับเคลื่อนงานโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ การมีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในโครงการร้อยใจรักษ์ อ.แม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ และกีฬายุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงาน ปปส.ภาค 5

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: กิจกรรม, นโยบายการเมือง
คำค้น: , , , , ,