ทีม Unknow Nymous!! 10 หนุ่มสาว วิศวะฯ ม.ศรีปทุม คว้าแชมป์ถ้วยเกียรติยศ “สะพานเหล็กจำลอง 2018”

10 นักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม โชว์ไอเดียความคิดสร้างสรรค์ และทักษะฝีมือทางด้านวิศวกรรม คว้า 2 รางวัล ชนะเลิศถ้วยรางวัลเกียรติยศ และรางวัลชมเชย พร้อมรับเงินรางวัลทุนการศึกษารวม 15,000 บาท ประเภท OPEN โครงสร้างสะพานเหล็กจำลอง อุดมศึกษา (U-Bridge Open 2018)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิศ เอี่ยมวรวุฒิกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เปิดเผยว่า ตามที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้ร่วมกับ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดการแข่งขันโครงสร้างสะพานเหล็กจำลอง ระดับอุดมศึกษา ประจำปี 2561 (U-Bridge Open 2018) ชิงถ้วยพระราชทานฯ และถ้วยรางวัลเกียรติยศ เพื่อให้นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์แต่ละสถาบันได้มีเวทีแสดงออกถึงทักษะวิชาด้านวิศวกรรมโยธา นำความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติมาประยุกต์ใช้ในการแข่งขัน

โครงการแข่งขันสะพานเหล็กอุดมศึกษาเป็นเวทีบริการวิชาการหนึ่ง ที่จัดให้นักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์แต่ละสถาบันได้มีโอกาสนำความรู้ต่างๆ ที่ได้ศึกษามาจากในวิชาทฤษฎีและวิชาปฏิบัติการ ตั้งแต่ต้นจนจบ มาประยุกต์ใช้ในการแข่งขัน เริ่มจากการศึกษา กฎ กติกา วางแผนงาน วิเคราะห์โครงสร้าง ออกแบบโครงสร้าง วางแผนก่อสร้างและก่อสร้างโครงสร้างตามที่ออกแบบไว้ ทดสอบและปรับแก้โครงสร้างให้มีประสิทธิภาพสูงที่สุด ประหยัดที่สุด และท้ายสุดนำเสนอโครงสร้างและแนวคิดต่อคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ นอกจากนี้การแข่งขันจะให้นักศึกษาทดสอบการรับน้ำหนักของโครงสร้างจนถึงภาวะวิบัติ โดยจะทำให้นักศึกษาได้เห็นถึงปัญหาที่จะเกิดขึ้นจริง สภาวะวิบัติจริง ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อนักศึกษา สร้างสำนึกและได้ตระหนักถึงความปลอดภัยในโครงสร้างที่ตนมีส่วนเกี่ยวข้อง โครงการนี้เป็นการแข่งขันประเภททีมต้องอาศัยการวางแผนและการทำงานเป็นทีม ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญสู่ความสำเร็จในงานวิศวกรรมที่นักศึกษาจะได้มีโอกาสฝึกฝนในโครงการนี้รวมถึงการสร้างเครือข่าย และความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถาบัน

สำหรับในปีนี้มีทีมจากสถาบันอุดมศึกษาจากทั่วประเทศให้ความสนใจเข้าร่วมการแข่งขันเป็นจำนวนมาก ปรากฎว่าผลการแข่งขัน ทีม Unknow Nymous คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม คว้ารางวัลชนะเลิศ ประเภท Open มาครอง พร้อมรับถ้วยรางวัลเกียรติยศ เหรียญรางวัล และเงินรางวัลทุนการศึกษา 10,000 บาท นอกจากนี้ทีม Unknow Nymous ยังได้รับรางวัลชมเชย จากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ อีกหนึ่งรางวัล รับเงินรางวัลทุนการศึกษา 5,000 บาท โดยมี ดร.วริสรา เลิศไพฑูรย์พันธ์ เป็นอาจารย์ผู้ควบคุมทีมนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมโยธา เข้าร่วมแข่งขันในครั้งนี้ จำนวน 10 คน ประกอบด้วย นายสิธิพงศ์ พิมากุล ,นายทวีศักดิ์ อินต๊ะเมา ,นายกมล ทองคำ ,นายชวนันต์ ทองย้อย ,นายบัญชา โชติช่วง ,นายธนากร ทองมาก ,นายนัทธพงศ์ สมร ,นายอดิศักดิ์ รุ่งสุวรรณ ,นางสาวนารีนาถ ชลกิจ และนางสาวอมรรัตน์ พันธุ์แตง

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา
คำค้น: ,