กลุ่มเซ็นทรัล เชียงใหม่ ร่วมมือกับภาครัฐและเอกชน สานต่อโครงการ Central Green Project :แป๋งขี้เยื่อ หื้อเป็นบุญ

บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ กองบิน 41, เทศบาลตำบลสุเทพ, สภ.ภูพิงคราชนิเวศน์, การท่าอากาศยานเชียงใหม่, มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดกิจกรรมเปิดโครงการ “Central Green Project :แป๋งขี้เยื่อ หื้อเป็นบุญ” ณ ลานกิจกรรมกลางแจ้ง ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต ในวันที่ 26 ธันวาคม 2561

พิธีเปิดได้รับเกียรติจาก ท่านนาวาอากาศเอก วัฒนา บัวชุม เสนาธิการกองบิน 41 กล่าวเปิดงานและให้เกียรติเป็นประธาน พร้อมด้วย คุณธนัชชพร พงษ์เย็น หัวหน้ากลุ่มธุรกิจเซ็นทรัลกรุ๊ป จังหวัดเชียงใหม่, ว่าที่ร้อยตรี ประสงค์ ไชยวรรณ์ ปลัดเทศบาลตำบลสุเทพ, คุณเกษกนก หมื่นแสน ผู้อำนวยการส่วนพาณิชย์และแผนงาน ฝ่ายอำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่, อาจารย์เฉลิมชนม์ วราหลิน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น และร้อยตำรวจเอกศักดิ์ดา โชติพัฒนโภคิน รองสารวัตรปราบปราม สภ.ภูพิงคราชนิเวศน์, พร้อมคณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด ร่วมกิจกรรมทำปุ๋ยในงานนี้กว่า 200 คน โดยมี คุณชยากร เชิงดี เจ้าหน้าที่บริการวิชาการ สถานบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มาร่วมเป็นวิทยากรบรรยายวิธีการทำปุ๋ยอินทรีย์ที่ถูกต้องให้กับทุกคน และทางกลุ่มเซ็นทรัล ได้มอบปุ๋ยอินทรีย์สนับสนุนให้กับองค์กรภาครัฐ และเอกชน อาทิ กองบิน 41, เทศบาลตำบลสุเทพ, สภ.ภูพิงคราชนิเวศน์, การท่าอากาศยานเชียงใหม่, มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อเป็นนำไปใช้สาธารณประโยชน์ต่อชุมชนต่อไป

Central Green Project : “แป๋งขี้เยื่อ หื้อเป็นบุญ เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 ซึ่งจัดต่อเนื่องขึ้นทุกปี มีแนวคิดหลักการร่วมมือกันของศูนย์การค้าฯ และคนในชุมชนใกล้เคียง ช่วยกันรณรงค์ลดปริมาณการเผาขยะ และใบไม้แห้ง ที่จะส่งผลเสียต่อมลภาวะทางอากาศ นอกจากนี้กลุ่มเซ็นทรัล ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยการนำใบไม้ รวมถึงเศษอาหารจาก ศูนย์อาหารและร้านอาหาร ภายในศูนย์การค้าฯ มาทำเป็นปุ๋ยหมัก เพี่อเพิ่มประโยชน์ และลดปัญหาการกำจัดขยะ โดยได้รับความร่วมมือจากผู้บริหาร และพนักงานกลุ่มเซ็นทรัลทุกคน

ประชาชนชาวเชียงใหม่ที่สนใจร่วมกิจกรรม สามารถนำใบไม้แห้ง 1 กระสอบ มาแลกปุ๋ยอินทรีย์ 1 กิโลกรัมฟรี! (จำกัดไม่เกิน 5 ถุง/ท่าน) ได้ตลอดโครงการ สอบถามเพิ่มเติมและนำใบไม้มาแลก ได้ที่เคาท์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 โซนนอร์ทเทิร์น วิลเลจ หรือ โทร.053-999-199 ต่อ 0

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: กิจกรรม
คำค้น: , , , ,