TCC GROUP (NORTH) ร่วมปันน้ำใจ มอบเครื่องดนตรี เพื่อน้องๆ วัดทรายมูล (พม่า)

TCC GROUP (North) โดยการนำทีมของ คุณเอมอร วงษ์ศิริ ผู้อำนวยการบริหารทรัพย์สินภาคเหนือ และ คุณสุรภี ขันอาษา ผู้จัดการทั่วไปกลุ่มศูนย์การค้าภาคเหนือ นำทีมคณะผู้บริหารและพนักงาน ธุรกิจในเครือ ที.ซี.ซี กรุ๊ป ภาคเหนือ จัดกิจกรรม CSR “The Meaning of Music and Art” ร่วมกับ โครงการบ้านปันเสียง (The Music Pitch) โครงการในสังกัด Spark U Lanna (ภายใต้การดูแลของ สสส. และ สสย.) โดยเครือข่ายนักดนตรีจิตอาสาในเมืองเชียงใหม่ เพื่อร่วมมอบเครื่องดนตรีและอุปกรณ์ศิลปะให้แก่น้องๆ วัดทรายมูล (พม่า) สำหรับใช้ในการฝึกซ้อม เพื่อเสริมประสบการณ์ชีวิตด้านดนตรีและศิลปะ และสร้างโอกาสให้น้องๆ นำทักษะ ไปต่อยอดสำหรับการประกอบอาชีพได้ในอนาคต และเพื่อผลลัพธ์ในเชิงบวก ด้านการลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม และศาสนา ผ่านดนตรีและศิลปะเป็นสื่อกลาง พร้อมร่วมทำกิจกรรมกับน้องๆ ณ วัดทรายมูล (พม่า) ถ.บำรุงบุรี ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ในวันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม 2561

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: เยาวชน
คำค้น: