CPN อาสา ส่งมอบความสุขวันคริสต์มาสแก่เด็กๆ ณ โรงเรียนไหล่หินราษฎร์บำรุง จังหวัดลำปาง

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ผู้บริหาร ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลำปาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร กลุ่มซีพีเอ็นอาสา ร่วมกันสร้างสรรค์กิจกรรมส่งมอบความสุข และความบันเทิงในโครงการ “ซีพีเอ็น อาสาพาสุข ส่งความสุข ส่งรอยยิ้ม” พร้อมทั้งมอบของขวัญสุดพิเศษในวันคริสต์มาส และวันปีใหม่ที่จะมาถึงให้กับนักเรียน ตั้งแต่ระดับอนุบาล – ประถมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 182 คน ณ โรงเรียนไหล่หินราษฎร์บํารุง ตำบลไหล่หิน อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

สำหรับกิจกรรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากคุณเพ็ญภัสสร ตงศิริ ผู้จัดการทั่วไป ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลำปาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร กลุ่มซีพีเอ็นอาสา ส่งมอบความสุขในวันคริสต์มาส และวันปีใหม่ด้วยของขวัญสุดพิเศษ โดยมีคุณสมจิตร ธรรมริตร์ รักษาการ ผู้อำนวยการ โรงเรียนไหล่หินราษฎร์บํารุง พร้อมคณะครู นักเรียน ให้การตอนรับ ซึ่งมีการแสดงต้อนรับสุดน่ารักจากนักเรียนในการแสดงชุด “ดอกระมิง” การแสดงชุด “คริสต์มาส” และการแสดงชุด “ร่ำเปิงลำปาง” ที่สร้างรอยยิ้มให้กับคณะกลุ่มซีพีเอ็นอาสา พร้อมทั้งมีกิจกรรมสนุกๆจากพี่ๆกลุ่ม ซีพีเอ็นอาสา อาทิ กิจกรรมคัดแยกขยะ เพื่อเป็นการสร้างระเบียบวินัย ทั้งยังเป็นการสร้างจิตสำนักที่ดีในการจัดการขยะ และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้กับเด็กๆได้มีส่วนร่วมในการดำเนินการคัดแยกขยะ รวมทั้งช่วยลดปริมาณขยะในชุมชนด้วยการนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ กิจกรรมจับฉลากแจกของขวัญให้กับนักเรียน ตั้งแต่ระดับอนุบาล 1-3, ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวนรวม 182 คน พร้อมทั้งได้มีการมอบอุปกรณ์กีฬา และสีน้ำปลอดภัย ให้เพื่อนำไปใช้ในกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน และส่งต่อความอร่อยกับไก่ทอด KFC และไอศครีม ให้กับเด็กๆ ได้อิ่มอร่อย ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนไหล่หินราษฎร์บํารุง ตำบลไหล่หิน อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ได้ให้ความสำคัญกับชุมชนในทุกๆที่ ที่ไปเปิดศูนย์การค้าฯ ทั้งมีความตั้งใจให้ศูนย์การค้าฯเป็น Center of Life ศูนย์กลางของชุมชน และศูนย์กลางของการใช้ชีวิต พร้อมทั้งมอบความสุข และประสบการณ์ที่ดีให้แก่สังคม และชุมชน ทั้งช่วยสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมด้าน CSR ที่เป็นประโยชน์โดยเฉพาะด้านการศึกษาที่เล็งเห็นว่าเด็กๆคืออนาคตของชาติที่จะช่วยพัฒนาให้ประเทศชาติก้าวไปสู่อนาคตได้อย่างยั่งยืน

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: กิจกรรม