เติมเต็มประสบการณ์นอกห้องเรียน! เด็กนิติศาสตร์ ม.ศรีปทุม เข้าเรียนรู้ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจียมจิต สุวรรณน้อย คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม นำคณาจารย์และนักศึกษา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง ในการเข้าศึกษาดูงาน ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เพื่อเปิดโลกทัศน์ทางการศึกษาด้านกฎหมายที่มิใช่มีอยู่เพียงในห้องเรียน หรือตำราเรียน แต่ต้องศึกษาเรียนรู้จากสถานที่จริงประกอบด้วย โดยมี นายเผดิม เพ็ชรกูล ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์คดีชำนาญพิเศษ ให้เกียรติกล่าวต้อนรับ พร้อมบรรยายให้ความรู้และนำเยี่ยมชมห้องพิจารณาคดีต่างๆแก่น้องๆนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ณ ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง กรุงเทพฯ

ภายหลังการเข้าเยี่ยมชม คณบดี คณะนิติศาสตร์ SPU ได้กล่าวขอบคุณและมอบของที่ระลึกให้กับท่าน เผดิม เพ็ชรกูล ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์คดีชำนาญพิเศษ ที่ได้กรุณาให้การต้อนรับเป็นอย่างดี ซึ่งท่านเป็นศิษย์เก่าดีเด่นของ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุมด้วย

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา
คำค้น: