เด็กฟิล์ม ม.ศรีปทุม โชว์หนังสั้น “Memory” คว้ารางวัล เทศกาลหนังแม่น้ำโขงและศิลปะแห่งสายน้ำ ครั้งที่ 1/2561

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอแสดงความยินดี กับทีม 00.02 Production ซึ่งประกอบไปด้วย นางสาวอัจฉราพร จะวรรณะ, นายวณัฐพงศ์ สอาดดี, นายถมยา เหรียญทอง, นางสาวศศิธร วุฒิสาร และ นายปชิตะ แผ่นเงิน นักศึกษาสาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ในโอกาสคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จากผลงานประกวดหนังสั้นแม่น้ำโขง Theme : แม่น้ำโขง : วิถีชีวิตลุ่มน้ำ เด็ก ชุมชน วัฒนธรรม ความงาม ความรัก ปัญหา และการเปลี่ยนแปลง ? เรื่อง “Memory” ประเภทอุดมศึกษาและบุคคลทั่วไป โครงการเทศกาลหนังแม่น้ำโขงและศิลปะแห่งสายน้ำ ครั้งที่ 1/2561 1st Mekong River International Film festival and Art of Rivers 2018 เข้ารับมอบเกียรติบัตรและเงินรางวัล 10,000 บาท จากนายภาษเดช หงส์ลดารมภ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย
โดยมีทีมผ่านเข้ารอบสุดท้าย จำนวน 20 ทีม ซึ่งมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาพยนตร์ เข้าร่วมตัดสิน อาทิ คุณปรัชญา ปิ่นแก้ว , คุณบัณฑิต ทองดี , คุณอุรุพงศ์ รักษาสัตย์ , คุณบุญส่ง นาคภู่ , คุณพลศักดิ์ สุพรคร ณ บริเวณริมแม่น้ำโขง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย
ซึ่งจัดโดย สมาคมสร้างสรรค์ชีวิตและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ ‘โครงการแม่น้ำของเราชีวิตของเรา’ สมาคมหนังสั้นฝรั่งเศส หอภาพยนตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) สถานีโทรทัศน์ไทยPBS อำเภอเชียงแสน และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานจังหวัดเชียงราย และภาคีเครือข่ายต่างๆ
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และชุมชนร่วมกันปกป้องแม่น้ำ และส่งเสริมสิทธิเด็กบนฐานนิเวศ รวมทั้งเปิดโอกาสให้รุ่นใหม่ได้แสดงความคิดสะท้อนความรู้สึก ความรัก ความผูกพัน และการเปลี่ยนแปลงที่กำลังเกิดขึ้นกับแม่น้ำโขงและแม่น้ำสาขาต่างๆ รวมถึงลุ่มน้ำภาคเหนือ โดยผ่านศิลปะประเภทภาพยนตร์สั้น

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา
คำค้น: