วิทยาลัยชุมชนสตูล คว้าสุดยอดแผนงานพัฒนาชุมชนแบบชาญฉลาด ในโครงการ “Caltex Fuel Your School: คาลเท็กซ์เติมพลังปัญญา ปลูกต้นกล้าเยาวชน ปี 4”

ตัดสินกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สำหรับโครงการเพื่อสังคม “Caltex Fuel Your School: คาลเท็กซ์เติมพลังปัญญา ปลูกต้นกล้าเยาวชน ปี 4 : Smart Life for All” ซึ่งจัดโดย บริษัท เชฟรอน (ไทย) จำกัด ผู้ให้บริการสถานีบริการน้ำมันคุณภาพระดับโลกภายใต้แบรนด์ “คาลเท็กซ์” ร่วมกับ มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา (มูลนิธิ EDF) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เยาวชนไทย กล้าคิด กล้าแสดงออก ในการทำประโยชน์ให้แก่สังคม ผ่านกิจกรรมการประกวดแผนงานเพื่อพัฒนาชุมชนแบบชาญฉลาด โดยมุ่งเน้นเยาวชนระดับชั้นอุดมศึกษากว่าทั่วประเทศ ณ โรงแรมชาเทรียม เรสซิเดนซ์ สาทร กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆ นี้

นายซาลมาน ซาดัต ประธานกรรมการและผู้จัดการใหญ่ บริษัท เชฟรอน (ไทย) จำกัด เปิดเผยว่า “บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมเพื่อสังคมภายใต้โครงการ Caltex Fuel Your School: คาลเท็กซ์เติมพลังปัญญา ปลูกต้นกล้าเยาวชน เป็นประจำทุกปี โดยบริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการเข้าไปมีส่วนร่วมในการส่งเสริม และสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคม โดยเฉพาะกับกลุ่มเยาวชนไทย จึงได้สานต่อโครงการ “Caltex Fuel Your School: คาลเท็กซ์เติมพลังปัญญา ปลูกต้นกล้าเยาวชน ปี 4” โดยความร่วมมือกับ มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา (มูลนิธิ EDF) ในปีนี้เรามุ่งเน้นไปที่เด็กในระดับมหาวิทยาลัย ให้เสนอแนะแนวคิดในการจัดทำแผนงานเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมไทยแบบชาญฉลาด ภายใต้แนวความคิด “Smart Life for All” ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา เรารู้สึกดีใจที่ได้เห็นความตั้งใจและการให้ความสนับสนุนจากทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการรณรงค์ส่งเสริมศักยภาพเยาวชนไทยในการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ สำหรับโครงการ “Caltex Fuel Your School: คาลเท็กซ์เติมพลังปัญญา ปลูกต้นกล้าเยาวชน ปี 4” นี้ ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจาก นิสิต นักศึกษา จากมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วประเทศ ที่ส่งแผนงานเข้าประกวดกว่า 60 ทีม และทางคณะกรรมการได้ทำการคัดเลือกทีมที่ผ่านเข้ารอบจำนวน 11 ทีม เพื่อลงพื้นที่ดำเนินโครงการพัฒนาชุมชนให้เป็น Smart Community โดยทางบริษัทฯ เชื่อว่าโครงการ “Caltex Fuel Your School: คาลเท็กซ์เติมพลังปัญญา ปลูกต้นกล้าเยาวชน ปี 4” จะสามารถยกระดับให้ชุมชนมีวิสัยทัศน์กว้างไกล สอดคล้องกับอัตลักษณ์ วัฒนธรรม และคุณภาพของชุมชนได้ตามเป้าหมาย อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างอนาคตอันชาญฉลาดให้กับเยาวชนไทย ผู้เข้าร่วมโครงการได้อย่างมีประสิทธิผลและยั่งยืน”

การตัดสินโครงงานได้พิจารณาจาก ผลสำเร็จและความยั่งยืนของโครงการ 20% พัฒนาการด้าน SMART Life ในพื้นที่ 25% การใช้นวัตกรรม 15% ความคุ้มค่ากับงบประมาณ 15% การมีส่วนร่วมกับชุมชนและผู้ค้าร่วม 25% ซึ่งหลังการพิจารณาอย่างคร่ำเคร่งของคณะกรรมการปรากฏว่า ทีมที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายมีจำนวน 11 ทีมจากทั้งหมด 60 ทีม โดยทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โครงการคาลเท็กซ์ สานใจสร้างท่าเรือใหม่ให้น้องและค่ายพัฒนาเยาวชน โดยทีมบินหลาไฟ จังหวัดสตูล รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ โครงการฟื้นฟูบทบาทกระบือสู่การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนวัตวิถี โดยทีม Family All Smart Life จังหวัดนครพนม และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ โครงการ P8 Waterbike โดยทีม Phoenix RMUTR จังหวัดอ่างทอง นอกจากนี้ยังมีรางวัลชมเชยอีก 4 รางวัล โดยทีมที่ได้รับรางวัลทั้งหมดจะได้รับโล่เกียรติยศ และทุนการศึกษารวมมูลค่ากว่า 120,000 บาท

โดยทีมบินหลาไฟ จังหวัดสตูล เจ้าของรางวัลชนะเลิศ ซึ่งมีสมาชิกในทีมทั้งหมด 8 คน ได้แก่ นายอาหมาด มะหมีน, นายรุทธิชัย สัสดี, นายอิสมาแอล กริยาพินันท์, นายเฝาซี กาลีโลน, นายมารุต เบ็ญอาหลี, นางสาวสุดารัตน์ อุเส็น, นางสาวอัฟนาน วายะโย๊ะ และ นางสาวสายทิพย์ หวันหะสัน เปิดเผยความรู้สึกหลังคว้าแชมป์โครงการ Caltex Fuel Your School: คาลเท็กซ์เติมพลังปัญญา ปลูกต้นกล้าเยาวชน ปี 4 ว่า “รู้สึกดีใจมากๆ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ซึ่งระหว่างการจัดทำโครงงาน ตั้งแต่การคิดโครงงาน การวางแผน รวมถึงการแบ่งหน้าที่การทำงานนั้น เกิดอุปสรรคและมีปัญหาบ้าง แต่ทุกคนในทีมมีความตั้งใจในการทำโครงงานครั้งนี้มาก จึงส่งผลให้โครงงานของกลุ่มพวกเราประสบความสำเร็จ และชนะเลิศในวันนี้ ต้องขอบพระคุณอาจารย์ที่เป็นที่ปรึกษาที่ดีให้กับพวกเรา ขอบคุณพี่ๆ ทีมงานคาลเท็กซ์ ที่ได้จัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์กับพวกเรา ทำให้เรารู้จักการทำงานเป็นทีม รู้จักถึงการวางแผนงาน และทำให้พวกเรากล้าแสดงออกมากขึ้น”

ด้าน อาจารย์ปทุมณัฐราช นิยมเดชา อาจารย์ที่ปรึกษาของน้อง ๆ ทีมบินหลาไฟ ที่นำทีม ฝ่าด่านกว่า 60 ทีม ผ่านเข้ารอบสุดท้าย และสามารถคว้ารางวัลใหญ่ไปครอง กล่าวถึงความรู้สึกในวันนี้ว่า “รู้สึกดีใจ และภูมิใจ มันเหนือความคาดหมายมากๆ ครับ ในส่วนตัวไม่ได้ช่วยอะไรมากครับ แค่ให้คำปรึกษา ให้กำลังใจ แนะแนวตามปกติ เพราะสิ่งที่น้องๆ นำไปปรับใช้กับโครงการมันเป็นทักษะที่อยู่ในหลักสูตรที่น้องๆ เรียนมาอยู่แล้ว นั่นก็คือการพัฒนาชุมชน ซึ่งเกิดจากการลงพื้นที่จริง พูดคุยกับชาวบ้านเพื่อสำรวจความต้องการในชุมชนจริงๆ จึงเป็นที่มาของโครงการนี้ครับ”

อนึ่ง โครงการ Caltex Fuel Your School: คาลเท็กซ์เติมพลังปัญญา ปลูกต้นกล้าเยาวชน ปี 4 เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “Energy for Learning” ของเชฟรอน ซึ่งเป็นโครงการช่วยเหลือสังคมที่สำคัญของคาลเท็กซ์ในประเทศต่างๆ ทั่วโลก โดยเป็นกิจกรรมที่เกิดจากความร่วมมือร่วมใจของทุกๆ ฝ่าย ที่ช่วยเหลือพัฒนาสังคมเพื่อการเรียนรู้ของไทยอย่างต่อเนื่อง

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา
คำค้น: , ,