ม.ศรีปทุม จัดพิธีฝึกซ้อมและประสาทปริญญา ประจำปี 2560

มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดพิธีประสาทปริญญา แก่บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี รุ่นที่ 47 ประจำปีการศึกษา 2560

มหาวิทยาลัยศรีปทุม กำหนดจัดพิธีประสาทปริญญา แก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี รุ่นที่ 47 ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีกำหนดการพิธีฝึกซ้อม ในวันศุกร์ที่ 21 ธันวามคม 2561 และพิธีประสาทปริญญา วันเสาร์ที่ 22 และวันอาทิตย์ที่ 23ธันวาคม 2561 เวลา 07.00-18.00 น. ณ บัวหลวงแกรนด์รูม ชั้น 5 อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน กรุงเทพฯโดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ครรชิต มาลัยวงศ์ ราชบัณฑิต นายกสภามหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นประธานในพิธีประสาท แก่บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในครั้งนี้
สำนักงานทะเบียน โทร. 0 2579 1111 ต่อ 1362 และ 1364
สำนักงานประชาสัมพันธ์ โทร. 0 2579 1111 ต่อ 1002, 1125
คลิก เว็บไซต์พิธีประสาทปริญญา : https://www.spu.ac.th/bachelor
คลิก News & Activities : https://www.spu.ac.th/activities/18945
หมายเหตุ : เนื่องจากมีผู้ร่วมแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษาเป็นจำนวนมาก เพื่อความสะดวกของท่าน อีกทั้งบรรเทาปัญหาการจราจรในวันเดินทาง ขอความกรุณาบัณฑิตและญาติ เผื่อเวลาในการเดินทางหรือเดินทางโดยใช้รถสาธารณะ ทั้งนี้ ต้องขออภัยในความไม่สะดวก มา ณ ที่นี้

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา
คำค้น: