New Gen Logistics SPU Camp #2 สนุกแบบสร้างสรรค์กับเด็กพันธุ์ใหม่

New Gen Logistics Camp #2 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ม.ศรีปทุม ประสบความสำเร็จเกินคาด น้องๆ ม.ปลายแห่ร่วมกิจกรรมสร้างสรรค์กับเด็กพันธุ์ใหม่กันอย่างคับคั่ง

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม เปิดแคมป์ New Gen Logistics Camp ครั้งที่ 2 ด้วยการจัดโครงการ SPU Logistics and Supply Chain Innovation Camp ซึ่งครั้งนี้ เป็นการจำลองการเรียนในสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนในยุค Thailand 4.0 ที่มุ่งเน้นนวัตกรรม และเทคโนโลยี รวมถึงกิจกรรมให้ผู้เรียนเกิดแรงบันดาลใจจากผู้ที่ประสบความสำเร็จในวงการ Start UP พร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนรู้ และร่วมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่เข้าร่วมกิจกรรมโครงการฯ
สำหรับโครงการ New Gen Logistics Camp ครั้งที่ 2 ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.ธรินี มณีศรี คณบดี วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ พร้อมกล่าวต้อนรับน้องๆนักเรียนพันธุ์ใหม่ทุกคน “เกมส์ที่เกิดขึ้นในวันนี้ คือ ประสบการณ์ที่เราจะต้องพบเจอในชีวิตจริง เพราะโลจิสติกส์ คือ ส่วนหนึ่งของชีวิต” ณ เอ็กซิบิชั่นฮอลล์ ชั้น1 โซน A อาคาร 40ปีศรีปทุม กทม.(บางเขน)

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา
คำค้น: