“ไฟนอล โปรเจค” วัดกึ๋นแบบบูรณาการของเด็กพันธุ์ใหม่

ดร.เกรียงไกร สัจจะหฤทัย หัวหน้าสาขาวิชาสหวิทยาการเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยศรีปทุม เปิดเผยว่า คณะสหวิทยาการเทคโนโลยีและนวัตกรรม และวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน จะร่วมกันจัดโครงการ “ไอเดีย มาร์เก็ตติ้ง” ซึ่งเป็นไฟนอลโปรเจค ของเด็กบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ในระหว่างวันที่ 29-30 พฤศจิกายนนี้

ภายในงานจะมีผลิตภัณฑ์ของนักศึกษาที่สร้างสรรค์ขึ้นมา เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ ให้เลือกชมและซื้อได้ โดยจะมีคณะกรรมการทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเป็นผู้ให้คะแนน นอกจากนี้ผู้ที่ชมในงานยังสามารถเป็นคณะกรรมการตัดสินว่า ชอบไอเดียและผลิตภัณฑ์ของบูธไหน โดยนำสติ๊กเกอร์ ไปให้คะแนนที่บูธนั้นๆได้ด้วย

“เนื่องจากการเรียนการสอนเป็นแบบใหม่ ดังนั้นจะไม่มีการสอบกลางภาคและปลายภาคแบบทำข้อสอบ แต่จะใช้วิธีการบูรณาการสิ่งที่เรียนรู้แล้วมาทำไฟนอลโปรเจค ซึ่งทำให้เด็กได้ใช้ทั้งความคิดสร้างสรรค์ การบริหารจัดการสมัยใหม่ การนำเทคโนโลยีมาใช้รวมทั้งการสื่อสารแบบสร้างสรรค์ในยุคดิจิทัลด้วย”

บูธของขวัญปีใหม่ 14 บูธ ที่ อาคาร 11 ชั้น G โซน B มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน)
***แล้วอย่าลืมแวะมาให้กำลังใจเหล่าออเจ้าบัณฑิตพันธุ์ใหม่กันด้วยน้า!!!

#มหาวิทยาลัยศรีปทุม #SRIPATUM #SPU #เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง #SPUบัณฑิตพันธุ์ใหม่ #SITI

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา
คำค้น: