โรงพยาบาลลานนา อบรมหลักสูตร “สร้างสุดยอดผู้นำงานบริการ”

โรงพยาบาลลานนา จัดการสัมมนาฝึกอบรมหลักสูตร “เจียระไนเพชร ซ สร้างสุดยอดผู้นำงานบริการ รพ.ลานนา” ในโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร และเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านการบริการ โรงพยาบาลลานนา จ.เชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.ญาณิศา จันทร์เส็ง อาจารย์ประจำคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ และคุณปรัชญา กันทวี หัวหน้าฝ่ายรายการสถานีวิทยุเสียงสามยอด จ.เชียงใหม่ เป็นวิทยากรให้ความรู้ แก่เจ้าหน้าที่ พยาบาล และผู้เข้าร่วมอบรม ซึ่งความรู้ที่ได้จากการอบรมในครั้งนี้ จะสามารถนำมาปรับปรุง และพัฒนาในงานบริการของ โรงพยาบาลลานนา ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป ณ ห้องประชุมอาคาร C โรงพยาบาลลานนา เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2561

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: สุขภาพ
คำค้น: , ,