เมญ่าฯ เชียงใหม่ ทอดกฐินสบทบทุนสร้างห้องสุขา วัดโชติกุนสุวรรณาราม

คุณศรายุทธ ทองร่มโพธิ์ ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไปศูนย์การค้า เมญ่า ไลฟ์สไตล์ ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์ พร้อมด้วยพนักงาน ร่วมเป็นประธานอุปถัมภ์กฐิน แห่องค์กฐินจากบริเวณศูนย์การค้า เมญ่า ไลฟ์สไตล์ ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์ ไปยังวัดโชติกุนสุวรรณาราม เพื่อร่วมสมทบทุนก่อสร้างห้องน้ำห้องสุขาจำนวน 20 ห้อง โดยมี พระครูสังฆรักษ์ณัฎฐ์ฐิภัทร ณฏฺฐกโร เจ้าอาวาส และพระสงฆ์ สามเณร ร่วมรับผ้ากฐินและเงินทอดถวาย ณ วัดโชติกุนสุวรรณาราม  (หมูบุ่น) ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: วัฒนธรรม, สังคม
คำค้น: , ,