เมญ่าฯ เชียงใหม่ จัด “อบรมดับเพลิงขั้นต้น และฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2561”

ศูนย์การค้าเมญ่า ไลฟ์สไตล์ ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์ จัดกิจกรรม “อบรมดับเพลิงขั้นต้น และฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ” ประจำปี 2561 นำโดย คุณศรายุทธ ทองร่มโพธิ์ ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไปศูนย์การค้า เมญ่า ไลฟ์สไตล์ ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์ เป็นผู้อำนวยการควบคุมการดับเพลิง เพื่อเตรียมความพร้อมในการอพยพ ทั้งพนักงานและลูกค้าในอุบัติเหตุที่ไม่คาดคิด รวมถึงซักซ้อมการอพยพหนีไฟอย่างเป็นระบบภายใต้คำแนะนำที่ถูกวิธีจากผู้เชี่ยวชาญ โดยกิจกรรมดังกล่าวได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี มุ่งหวังให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน ร้านค้าภายในศูนย์การค้า และสร้างความเชื่อมั่นในด้านระบบความปลอดภัยให้กับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการต่อไป

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: กิจกรรม, สังคม, สิ่งแวดล้อม
คำค้น: , ,