เปิดกิจกรรม Mobike Ride Rally

รองศาสตราจารย์ ประเสริฐ ฤกษ์เกรียงไกร รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดกิจกรรม Mobike Ride Rally ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : เมืองอัฉริยะ พลังงานสะอาด CMU Smart City -​ Clean Energy โดยมีคุณรัญชนา ปทุมศิลป์ ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ Mobike ภาคเหนือ ประธานโครงการฯ กล่าวรายงานพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาร่วมกิจกรรม และ ณ ศาลาอ่างแก้ว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันพุธที่ 14 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: กีฬา
คำค้น: