เชียงใหม่ ร่วมจุดผางปะตี๊ด ประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่

บรรยากาศของชาวเชียงใหม่จำนวนมาก ร่วมกันจุดผางปะตี๊ด กว่า 10,000 ดวง ในกิจกรรม “ต๋ามผางปะตี๊ด ส่องฟ้าฮักษาเมือง” และอีก 60,000 ดวง รอบคูเมืองเชียงใหม่ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในงาน “ประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่” ประจำปี 2561

คุณวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย คุณทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีเทศบาลนครเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันเปิดกิจกรรม “ต๋ามผางปะตี๊ด ส่องฟ้าฮักษาเมือง” ครั้งที่ 7 ในงาน “ประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่” ประจำปี 2561 ณ ข่วงอนุสาวรีย์สามกษัตริย์

ซึ่ง ผางปะตี๊ด นั้น ถือได้ว่าเป็นเครื่องสักการบูชาในพระพุทธศาสนา และเป็นเอกลักษณ์ทางภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งยังเป็นวัฒนธรรมประเพณีที่สำคัญของชาวล้านนาใน “ประเพณีลอยกระทง” หรือ ที่เรียกเป็นภาษาทางภาคเหนือว่า “ประเพณีเดือนยี่เป็ง”

ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมโดยเครือข่ายชุมชนเมืองรักษ์เชียงใหม่ในครั้งนี้ ถือได้ว่าเป็นการจัดกิจกรรมเพื่อส่งต่อภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งต่อการอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมพื้นถิ่นล้านนาได้อย่างแท้จริง นอกเหนือจากการที่จะเป็นกิจกรรมส่งเสริม อนุรักษ์ วัฒนธรรมประเพณีของชาวล้านนาแล้ว ยังเป็นกิจกรรมที่จะทดแทนและแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการปล่อยโคมลอยในเทศกาลหรืองานประเพณีต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี

สำหรับ ภายในงานฯ ได้มีการแสดงฟ้อนเทียนบูชาเมือง โดยช่างฟ้อนจำนวน 800 คน บนถนนพระปกเกล้า หน้าลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ ถึงสี่แยกกลางเวียง จากนั้นได้ร่วมจุดผางปะตี๊ด โคมแขวน 10,000 ดวง เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ขณะเดียวกัน สมาชิกชุมชนในเขตเมืองเก่า นักเรียน นักศึกษา ร่วมกันจุดผางปะตี๊ดอีกกว่า 60,000 ดวง บริเวรณ 4 แจ่ง 5 ประตูเมือง และรอบคูเมืองด้านในพร้อมๆกัน นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมการเรียนรู้ประดิษฐ์โคม ประดิษฐ์กระทง ตัดช่อประดับกระทง และหยอดผางปะตี๊ด อีกด้วย

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: กิจกรรม, ท่องเที่ยว, ที่เที่ยว, วัฒนธรรม
คำค้น: , , ,