รพ.ลานนา ร่วมงานวันเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (วัน จป.) ประจำปี 2561

ตัวแทนผู้บริหารโรงพยาบาลลานนา โดย คุณจิราลักษณ์ จันทร์กระจาย หัวหน้าแผนกสื่อสารการตลาด เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ( วันจป.) ประจำปี 2561” ณ วัดดอนจั่น ท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ จัดโดยชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับศูนย์การเรียนรู้ด้านความปลอดภัยในการทำงาน สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นการระลึกถึงวันดังกล่าว

ภายในงาน จัดให้มีกิจกรรมต่างๆ เช่น การอบรมดับเพลิง และฝึกซ้อมอพยพหนีไฟเบื้องต้น การบริจาคเครื่องดับเพลิง เพื่อติดตั้งที่หอพักเด็กด้อยโอกาสที่อุปการะ นิทรรศการ ฯลฯ ซึ่งในงานนี้ โรงพยาบาลลานนาได้ร่วมบริจาคสิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันแก่เด็กนักเรียน และน้ำดื่มให้แก่วัดดอนจั่น โดยมี คุณธรรศณัฏฐ์ นุชแสงพลี สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้รับมอบ

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา, สังคม, สิ่งแวดล้อม, เยาวชน
คำค้น: ,