ม.ศรีปทุม ต้อนรับน้องๆม.ปลาย ชมบูธ SPU ในงานนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 23

มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดทีมนักศึกษา “แบรนด์ แอมบาสซาเดอร์ 2018” SPU สวย หล่อ เก่ง จากคณะต่างๆ เข้าร่วมกิจกรรมออกบูธ พร้อมให้การต้อนรับและให้คำแนะนำ คณะที่ใช่ สำหรับน้องๆ ม.ปลาย ในงานนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 23 “เลือกแนวทาง…วางอนาคต” ระหว่างวันที่ 15 – 16 พฤศจิกายน 2561 ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ซึ่งจัดโดย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ

เพื่อร่วมประชาสัมพันธ์คณะและหลักสูตรการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้กับผู้ปกครองและน้องๆนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้รับทราบข้อมูลการเรียนเพื่อการตัดสินใจเลือกเรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริงในอนาคต โดย SPU จัดทีมนักศึกษาสวย หล่อ เก่ง ไว้ต้อนรับน้องๆพร้อมจัดกิจกรรมต่างๆ อาทิ การเล่นเกมส์และแจกของรางวัลมากมาย พร้อมนำนักศึกษารุ่นพี่ในคณะสาขาวิชาต่างๆมาให้คำแนะนำแก่น้องๆในงานอีกด้วย ซึ่งในปีนี้บูธของมหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้รับความสนใจจากน้องๆเข้าเยี่ยมชมบูธเป็นจำนวนมาก
โดยในปี 2562 นี้ทางมหาวิทยาลัยศรีทุม ได้ทำการเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรีในคณะและสาขาวิชาต่างๆ มากมาย อาทิ คณะสหวิทยาการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ,คณะบริหารธุรกิจ ,คณะบัญชี ,คณะนิติศาสตร์ ,คณะดิจิทัลมีเดีย ,คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ,คณะวิศวกรรมศาสตร์ ,คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ,คณะศิลปศาสตร์ ,คณะนิเทศศาสตร์ ,วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ,วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ ,วิทยาลัยการบินและคมนาคม และวิทยาลัยนานาชาติ

**สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์รับสมัคร มหาวิทยาลัยศรีปทุม โทร: 02 558 6888 ต่อ 2121-4
#SRIPATUM #มหาวิทยาลัยศรีปทุม #SPU #เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง #ม.ศรีปทุมสร้างผู้ประกอบการ #SPUPROUD #ตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา
คำค้น: