มช. จัดงาน “แอ่วเฮือนเยือนผญา พิพิธภัณฑ์ มีชีวิต วิถีชีวิตล้านนา” ถ่ายทอดภูมิปัญญาล้านนา

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จัดงานแอ่วเฮือนเยือนผญา พิพิธภัณฑ์มีชีวิต วิถีชีวิตล้านนาถ่ายทอดภูมิปัญญาล้านนาแก่เยาวชนและผู้สนใจ หวังเชื่อมโยงและเชิญชวนนักท่องเที่ยวเดินทางสู่ชุมชนและกลุ่มชาติพันธุ์ในล้านนา โดยมี นายมนัส ขันใส รองผู้ว่าราชการจังหวังเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายกฤษฎา คงคะจันทร์ รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ท่ามกลางกงสุลกิตติมศักดิ์ กงสุลใหญ่ หัวหน้าส่วนราชการ สถาบันการศึกษาในภาคเหนือ และประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมงานดังกล่าว โดยงานแอ่วเฮือนเยือนผญา พิพิธภัณฑ์มีชีวิต วิถีชีวิตล้านนาจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14-16 พฤศจิกายน 2561 ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่เวลา 09.00-17.00 .

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม กล่าวว่า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมมือกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จัดงาน แอ่วเฮือน เยือนผญา พิพิธภัณฑ์มีชีวิต วิถีชีวิตล้านนา ระหว่างวันที่ 14-16 พฤศจิกายน 2561 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อจัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติการด้านวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น ของกลุ่มชาติพันธุ์ในล้านนา ไทลื้อ ไทยวน ไทเขิน ไทใหญ่ กลุ่มเครือข่ายศิลปวัฒนธรรม 3 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา) เครือข่ายชุมชนจากทั้งจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูน และศูนย์ศิลปาชีพบางไทร พระนครศรีอยุธยา ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้สนใจทั่วไป ได้เข้าชม และได้รับความรู้จากการจัดกิจกรรมดังกล่าว อีกทั้งเพื่อสร้างความร่วมมือในการส่งเสริมการท่องเที่ยว และมุ่งหวังให้การจัดงานมีส่วนเชื่อมโยงในการเชิญชวนนักท่องเที่ยวเดินทางสู่ชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์ในล้านนา

โดยมีอัตราค่าธรรมเนียมการเข้าชมงานฯ ดังนี้ 1.บุคคลทั่วไป อัตราคนละ 20 บาท 2.นักเรียน นักศึกษาและผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป อัตราคนละ 10 บาท 3.เด็กอายุต่ำกว่า 10 ปี พระภิกษุ สามเณร และแม่ชี ยกเว้นค่าธรรมเนียม (สามารถร่วมกิจกรรมในพิพิธภัณฑ์ฯ ในงานดังกล่าวได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม)

สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานแอ่วเฮือน เยือนผญาสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดการเข้าร่วมงานได้ที่ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. โทร. 053-943-625-6

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา, กิจกรรม, ท่องเที่ยว, บันเทิง, วัฒนธรรม, สังคม, เยาวชน
คำค้น: , , , , ,