พิธีปิดการประชุมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นำเสนอ Best Practice คณะแพทยศาสตร์ 3 สถาบันส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 22

ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช.เป็นประธานใน “พิธีปิดการประชุมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นำเสนอ Best Practice คณะแพทยศาสตร์ 3 สถาบันส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 22” โดยมี รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รศ.นพ.พุฒิศักดิ์ พุทธวิบูลย์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารจากทั้ง 3 สถาบัน เข้าร่วมประชุม ( สำหรับการประชุม เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นำเสนอ Best Practice คณะแพทยศาสตร์ 3 สถาบันส่วนภูมิภาคครั้งที่ 23 ในปี 2562 จะจัดให้มีขึ้น ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในเดือนมีนาคม 2562 ) เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุม ชั้น 15 อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มช.

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา
คำค้น: , , ,