ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินสถาบันฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน

ผศ.นพ.วิชัย ชื่นจงกลกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ พร้อมด้วย รศ.นพ.ธนู หินทอง หัวหน้าภาควิชา และคณาจารย์ภาควิชา วิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มช.ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินสถาบันฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน สาขาวิสัญญีวิทยา จากคณะแพทยศาสตร์ มหาลัยขอนแก่น คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ ณ ห้องประชุมบุญสม มาร์ติน คณะแพทยศาสตร์ มช.

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา, สังคม, สุขภาพ
คำค้น: , ,