ซีไอเอ็มบี ไทย ต่อยอดการศึกษา ส่งมอบโครงการติดปีกเติมฝัน รร.บ้านป่าตาล อ.หางดง จ.เชียงใหม่ ​

ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย ส่งมอบโครงการติดปีกเติมฝัน “ศูนย์เรียนรู้คอมพิวเตอร์ ห้องสมุดชุมชนและศูนย์ถ่ายทอดการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นตุ๊กตาดินยิ้มบ้านป่าตาล ณ โรงเรียนบ้านป่าตาล ต.สันผักหวาน อ.หางดง จ.เชียงใหม่ โดยมี คุณศฤงคาร แป้นกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียน และ คุณไพโรจน์ เดชะบุญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 เป็นผู้รับมอบโครงการ

คุณประภาส ทองสุข รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ธนาคารเล็งเห็นถึงการเข้าถึงความรู้และเทคโนโลยีที่เป็นพื้นฐานของการพัฒนาเยาวชนในท้องถิ่น ขณะเดียวกันยังเล็งเห็นความสำคัญของความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของเด็กและชุมชนโดยเฉพาะความสำคัญของการถ่ายทอดความรู้ต่างๆ ของปราชญ์ในชุมชนสู่ลูกหลาน ซึ่งชุมชนบ้านป่าตาล เป็นชุมชนเก่าแก่ที่มีความรู้ด้านศิลปะได้พยายามดัดแปลงการปั้นอิฐมอญมาปั้นตุ๊กตา โดยใส่รอยยิ้มในตุ๊กตาทุกตัว จนเป็นอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของตุ๊กตาบ้านป่าตาล โดยใช้ชื่อว่า ตุ๊กตาดินยิ้มบ้านป่าตาล“

“นอกจากส่งมอบคอมพิวเตอร์และห้องสมุดที่จะเป็นประโยชน์ต่อเด็กนักเรียนและชุมชนในการค้นคว้าหาความรู้แล้ว ในครั้งนี้ ธนาคารยังสนับสนุนชุมชนในการสานต่ออาชีพปั้นอิฐมอญเป็นตุ๊กตาอีกด้วย การสร้างเป็นศูนย์การถ่ายทอดการเรียนรู้ระหว่างชุมชนกับนักเรียน เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนต่อไป” คุณประภาส ทองสุข กล่าวเพิ่มเติม

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา, กิจกรรม, สังคม, เยาวชน
คำค้น: , , ,