กองทุนเงินทดแทน ตรวจเยี่ยม โรงพยาบาลลานนา

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 … นพ.ดุสิต ศรีสกุล ผู้อำนวยการ และ นพ.ธีระยุทธ นิยมกูล รองผู้อำนวยการ รพ.ลานนา ให้การต้อนรับ คณะที่ปรึกษาทางการแพทย์และทางการพยาบาล จากสำนักงานกองทุนทดแทน และสำนักงานประกันสังคม นำโดย นพ.บรรเทิง พงศ์สร้อยเพชร ที่ปรึกษาทางการแพทย์ สนง.กองทุนเงินทดแทน พร้อมคณะ ในโอกาสที่ได้เข้ามาตรวจเยี่ยม พร้อมให้คำแนะนำเกี่ยวกับเงื่อนไข หลักเกณฑ์ และข้อปฏิบัติต่างๆ ให้เป็นไปตามข้อตกลงที่ สนง.กองทุนเงินทดแทนได้กำหนดไว้ เพื่อให้มีความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับการให้บริการรักษาพยาบาลแก่ลูกจ้างที่ประสบอันตราย หรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงานให้แก่นายจ้างอย่างถูกต้อง ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคาร C

โดยโรงพยาบาลลานนา จ.เชียงใหม่ ถือเป็นอีกหนึ่งสถานพยาบาลหลัก ที่เข้าร่วมในสิทธิ์กองทุนเงินทดแทน รักษาพยาบาลลูกจ้างที่ประสบอันตราย หรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงาน ลูกจ้างที่บาดเจ็บ หรือเจ็บป่วยจากการทำงานสามารถใช้สิทธิ์รักษาพยาบาลได้ โดยไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ประกันของ รพ.ลานนา สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ แผนกลูกค้าสัมพันธ์ โทร.053-999-777

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: สุขภาพ
คำค้น: , , , , ,