American Education Expo in Chiang Mai

สำนักงานทูตพาณิชย์ สถานทูตสหรัฐอเมริกา ร่วมกับ International Student Network ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และผู้ที่สนใจ เรียนต่อหลักสูตรภาษา ทั้งระดับ ปริญญาตรี ปริญญาโท กับตัวแทนจากสถาบันการศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อรับคำแนะนำเกี่ยวกับการสมัคร หลักสูตรการเรียน สถานที่พักสำหรับนักเรียน นักศึกษาที่ต้องการไปเรียนต่อ ร่วมถึงการให้คำปรึกษาเรื่องทุนการศึกษา ในงาน “American Education Expo in Chiang Mai” วันพฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม 2561 ระหว่างเวลา 18.00 น.– 21.00 น. ณ โรงแรมแชงกรีล่า เชียงใหม่

ภายในงานน้องๆ จะได้ร่วมฟังสัมมนาเกี่ยวกับขั้นตอนการขอวีซ่านักเรียนตั้งแต่เวลา 17.30 น. โดยเจ้าหน้าที่กงสุลเชียงใหม่ ที่มาให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด โดยมุ่งเน้นการสร้างความเข้าใจในระบบการขอวีซ่านักเรียน และเพื่อเป็นแนวทางการเตรียมตัววางแผนการศึกษา พร้อมพบกับเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยจากสหรัฐอเมริกา 14 แห่ง จากหลายมลรัฐที่เข้าร่วมงานเพื่อให้คำแนะนำเกี่ยวกับการสมัครเรียนต่อมหาวิทยาลัยในระดับชั้นต่าง ๆ

ทั้งนี้ภายในงานยังมี Highlight: Scholarship Program สำหรับนักเรียน และนักศึกษาที่สนใจสมัครรับทุนการศึกษา กรุณานำประวัติผลการเรียน หรือผลสอบภาษา (ถ้ามี) มาปรึกษาเพื่อขอคำแนะนำกับเจ้าหน้าที่สถาบันได้ภายในงาน แล้วพบกันที่งาน “American Education Expo in Chiang Mai” วันพฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม 2561 ระหว่างเวลา 18.00 น.– 21.00 น. ณ โรงแรมแชงกรีล่า เชียงใหม่

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา
คำค้น: , , , , ,