มหกรรมเทศนาธรรม มีเทศน์ มีทอล์ค ปีที่ 7 สัญจร จ.นครราชสีมา ตอน มงคลธรรม มงคลชีวิต

ขอเชิญชาวโคราช และพี่น้องชาวอีสาน ร่วมงานมหกรรมเทศนาธรรม มีเทศน์ มีทอล์ค ปีที่ 7
ตอน มงคลธรรม มงคลชีวิต เพื่อเผยแผ่หลักธรรมคำสอนของศาสนาพุทธ มาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตเป็นทานให้แก่ผู้สนใจ และร่วมกันสร้างคุณงามความดีในการร่วมกันทำบุญ ซึ่งจะได้รับทั้งความสุข สาระดีๆ
ให้แง่คิดกับชีวิตในวันเดียวกันแบบ 9 ชั่วโมงติดต่อกัน ที่จะเผยแผ่ธรรมโดย 10 พระนักเทศน์ระดับประเทศ พระราชธรรมนิเทศ (เจ้าคุณพยอม กลฺยาโณ) เจ้าอาวาสวัดสวนแก้ว จังหวัดนนทบุรี, พระราชวิสุทธิมุนี (หลวงตาเยื้อน ขนฺติพโล) วัดเขาศาลาอตุลฐานะจาโร เจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ (ธรรมยุต), พระครูวินัยธร กิตติศักดิ์ โคตรมสิสฺโส (ศ.สียวน) วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร (วัดโพธิ์) กรุงเทพฯ,
พระครูวาทีพัชรโสภณ (พระครูปลัดราชันย์ อริโย) วัดวังศาล จังหวัดเพชรบูรณ์, พระครูสังฆรักษ์ศักดา
สุนทฺโร วัดธรรมภิมุข (วัดไรป่า) จังหวัดตราด, พระอาจารย์สามดง จันทโชโต วัดอรัญพรหมาราม จังหวัดนครราชสีมา, พระครูสมุห์โอฬาร วชิรปัญโญ วัดมาตุการาม (บ้านเด่น) จังหวัดเชียงใหม่,
พระครูศรีธวัชโสภณ (พระมหาบุญเกตุ เกตุธมฺโม) วัดศรีบุญเรือง จังหวัดเชียงใหม่, พระอาจารย์สุนทร
สุนทฺโร และ พระอาจารย์นภา ฉินฺนาลโย วัดเลียบ จังหวัดนครราชสีมา
พบกัน วันอาทิตย์ที่ 4 พฤศจิกายน 2561 ณ โคราชฮอลล์ ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา จ.นครราชสีมา ประตูเปิดให้เข้างานตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป เวลา 09.00 น. พระสงฆ์เจริญพุทธมนต์เวลา 10.00 น. เริ่มแสดงธรรม สำหรับผู้เข้าร่วมงาน 1,000 ท่านแรกที่มาถึงจะได้รับมอบ
พระธาตุ จากชมรมรักษ์พระบรมธาตุแห่งประเทศไทย และของที่ระลึกด้านหน้างาน ที่สำคัญงานนี้ชมฟรี
ไม่มีค่าใช้จ่าย กิจกรรมดีๆ แบบนี้ จัดโดย บริษัท โอเค แมส จำกัด และบริษัท ออลล์ พีอาร์ จำกัด
สนับสนุนการจัดงานโดยศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา จ.นครราชสีมา และสำนักพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา พร้อมทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนในจังหวัดนครราชสีมา สอบถามเพิ่มเติมโทร
02-6187781-4, 081-4214692, 086-9770112 หรือ Line ID : @okmass

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: กิจกรรม
คำค้น: ,