พีไอเอ็ม “กะเทาะแก่นการเตรียมคนภาคเกษตรและอาหาร” กลั่นความคิด พัฒนาสู่ตลาดโลก

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (พีไอเอ็ม) จัดเสวนาใหญ่ด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร ในหัวข้อ “การพัฒนาเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารสู่ตลาดโลก” เผยทิศทางและแนวทางของการพัฒนาเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารของประเทศ พร้อมแนะนวัตกรรม และการจัดการห่วงโซ่อุปทาน และช่องทางการจัดจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศโดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.สกนธ์ วรัญญูวัฒนา (คนกลาง) ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดงาน พร้อมบรรยายพิเศษ “แนวทางการสร้างบุคลากรเพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจเกษตรและอาหาร” โดย นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ (คนที่ 5 จากซ้าย) ประธานกรรมการบริหาร บมจ.ซีพี ออลล์ และการเสวนาโดยสุดยอดผู้นำองค์กร นายสุขวัฒน์ ด่านเสริมสุข (คนที่ 3 จากซ้าย) ประธานคณะผู้บริหาร ธุรกิจอาหาร และ กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม) บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน), นายสุเมธ เหล่าโมราพร (คนที่ 2 จากซ้าย) ประธานคณะผู้บริหาร กลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ บริษัท ซี.พี.อินเตอร์เทรด จำกัด, นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน (คนที่ 7 จากซ้าย) ประธานกรรมการบริหาร บริษัท วี ฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จำกัด และ นายขุนศรี ทองย้อย (คนที่ 1 จากซ้าย) ประธานคณะผู้บริหาร กลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร เครือเจริญโภคภัณฑ์ หัวเรือใหญ่มากประสบการณ์ในแวดวงเกษตรและอาหาร มาร่วมแชร์ข้อมูลเทรนด์พฤติกรรมของผู้บริโภคในยุคดิจิทัล ความสนใจอาหารเพื่อสุขภาพของคนยุค4.0 รวมถึงการเตรียมพร้อมกับสังคมผู้สูงอายุ (Ageing Society) และแนวโน้มการเคลื่อนเข้าสู่ยุคแห่งเทคโนโลยีที่ธุรกิจต้องปรับตัว ด้วยการบริหารคนและเตรียมคนในอนาคตที่มีทักษะสามารถพร้อมสำหรับการทำงานจริง

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การเกษตร
คำค้น: , ,